Valitse ao-oppilaitos

www_Jyvaskylan_aikuisopisto_etusivu.jpg

Työvoimakoulutuksessa opiskelevan toimeentulo

Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Tietyin edellytyksin myös muut henkilöt kuten työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat voivat osallistua koulutukseen. 

Työvoimakoulutuksen aikainen toimeentulo

Koulutus on opiskelijoille maksutonta. Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä olleessaan sekä lisäksi ylläpitokorvausta.

Koulutusaikaisista matka- ja ylläpitokustannuksista on mahdollista hakea ylläpitokorvausta.

Työvoimakoulutukseen haetaan TE -toimiston kautta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksen aikaisesta toimeentuloturvasta saa TE-toimistoista, työttömyyskassasta ja Kansaneläkelaitokselta sekä seuraavan linkin kautta: TE-toimiston ohjeet työvoimakoulutuksesta.