Valitse ao-oppilaitos

www_Jyvaskylan_aikuisopisto_etusivu.jpg

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelevan toimeentulo

Omaehtoisella koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, johon henkilö on hakeutunut omasta aloitteestaan. 

Opintotuki

Omaehtoisen koulutuksen ajalta on mahdollista saada opintotukea. Se koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Asumismuoto ja perheolosuhteet ratkaisevat, kuuluuko opiskelija asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin. Lisätietoja opintotuesta saa Kansaneläkelaitokselta.

Opintorahaa, opintolainaa ja asumislisää koskevan hakemuksen voi jättää myös koulutussihteerille. He antavat myös tarvittaessa opintotuen hakemiseen liittyviä ohjeita.

Aikuiskoulutustuki 

Aikuiskoulutustukea voi saada palkansaaja tai yrittäjä, joka on ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta. Tukea maksetaan yhteensä enintään 18 kuukauden ajan. Tuen suuruus vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää.

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää opintovapaalle tai koulutuksen perusteella palkattomalle vapaalle jäävälle henkilölle. Opintovapaan tulee kestää vähintään 2 kuukautta. Jos opintovapaa-aika ei ole kokonaan palkatonta tai opiskelu on jaksottaista tai osa-aikaista, tukea haetaan jälkikäteen soviteltuna aikuiskoulutustukena ja tuen määrässä huomioidaan ansaitut tulot. Lisätietoja saa Koulutusrahastosta.

Opiskelu työttömyysetuudella 

Työtön työnhakija voi hakeutua opiskelemaan työttömyysetuudella seuraavin ehdoin: 

  • työnhakija on yli 25-vuotias
  • työnhakija, joilla on TE- toimistossa todettu koulutustarve (aikaisempi koulutus ei työllistä)
  • koulutuksesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa (TE - toimistossa) ennen opintojen alkamista
  • koulutuksen tulee olla päätoimista (3 ov/kk tai 25 h/vko).

 

Opiskelun aikana työttömyysetuuden lisäksi voi saada mahdollisesti muutosturvalisää ja korotettua ansio-osaa. Tuen enimmäiskesto koulutuskokonaisuuteen on 24 kuukautta. Työttömyysetuudella opiskellessa kassapäivät kuluvat koulutuksen aikana. Lisätietoja saa TE-toimistoista tai TE-toimistojen internetsivuilta.