Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän aikuisopisto_Tietoa meistä2.jpg

Opintojen ohjausta tarpeen mukaan

Ohjausta opintoihin saavat kaikki tutkinnon suorittajat ja opiskelijat. Ohjauksen määrä, sisällöt ja ohjauksessa käytettävät menetelmät vaihtelevat. Ohjauksen tarve vaihtelee henkilöittäin, koska lähtötilanteet ovat erilaisia. Myös tutkinnon suorittamisen vaihe vaikuttaa ohjaustarpeisiin. Ohjauksen tavoitteena on tukea tutkinnon suorittajan itseohjautuvuutta ja itsenäistä tiedonhankintaa.

Ohjauksen avulla tutkinnon suorittaja laatii itselleen henkilökohtaisen suunnitelman ja saa tukea sen toteuttamiseen. Henkilökohtaiseen suunnitelmaan kirjataan koulutukseen hakeutumisen vaiheessa ohjaus- ja tukitarve. Suunnitelmaa muutetaan, jos ohjaus- ja tukitarpeessa tapahtuu muutoksia.

Ohjauksen avulla perehdytään aikuisopiskeluun sekä saadaan tukea opiskelun etenemiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Ohjausta saa myös vaihtuvien elämäntilanteiden ja opiskelun yhdistämistä koskeviin asioihin.

Vastuukouluttaja ohjaa

Jokaisella tutkinnon suorittajalla on nimetty vastuukouluttaja. Hän ohjaa opintojen suunnittelussa ja opintoihin liittyvissä valinnoissa esimerkiksi työssä oppimisen työpaikkojen ja valinnaisten tutkinnon osien valinnassa. Ammatilliseen kehittymiseen liittyvää ohjausta saa myös muilta kouluttajilta.

Jyväskylän aikuisopistossa toimii ohjauspalvelut, jonka kautta voi saada opinto-ohjaajien ja erityisopettajien palveluja.

 

Oppi-Online opiskelijoille_aikuisopisto.jpg