Valitse ao-oppilaitos

www_Jyvaskylan_aikuisopisto_nayttotutkinnot.jpg

Näyttötutkinto on aikuisen tapa hankkia ammatillinen tutkinto

Näyttötutkinto tarjoaa joustavan tavan ammatillisen tutkinnon suorittamiseen pitkään työelämässä olleelle tai uuden ammatin haluavalle aikuiselle. Näyttötutkinnot on kehitetty nimenomaan aikuisväestön ja työelämän tarpeisiin. Näyttötutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen voi suorittaa myös työn ohessa 

Näyttötutkinnon suorittaminen

Näyttötutkinto perustuu ammattitaidon osoittamiseen tutkintotilaisuuksissa käytännön työtehtävien avulla. Ne järjestetään pääosin työpaikoilla aidossa työympäristössä. Osaamisesta saa viralliseksi tunnustukseksi tutkintotodistuksen. Näyttötutkintoon voi osallistua kuka tahansa, jolla on riittävä ammattitaito tutkinnon suorittamiseen.

Näyttötutkinnon suorittaminen ja tutkintotilaisuuksiin osallistuminen ei edellytä koulutusta, mutta alan osaamista se edellyttää. Tutkinnoissa vaadittava ammattitaito määritellään Opetushallituksen julkaisemissa tutkintokohtaisissa näyttötutkinnon perusteissa. Työ- ja elinkeinoelämä ovat vahvasti mukana näyttötutkintojen suunnittelussa, toimeenpanossa ja arvioinnissa. 

Jyväskylän aikuisopisto tarjoaa monipuolista valmistavaa koulutusta

Näyttötutkinnon vaatiman osaamisen hankkimiseksi ja täydentämiseksi Jyväskylän aikuisopistossa on tarjolla laaja valikoima tutkintoon valmistavia koulutuksia. Koulutuksiin on jatkuva haku.

Suurin osa tutkinnon suorittajista osallistuu valmistavaan koulutukseen. Sen sisältö ja kesto määritellään aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella henkilökohtaisessa suunnitelmassa.