Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_yrityspalvelut.jpg

Koulutusten ja kehittämishankkeiden rahoitus

Yritykset ja organisaatiot voivat saada henkilöstönsä kouluttamiseen valtion tukea erilaisten rahoitusmuotojen avulla.

Rahoitusmuodot

  • RekryKoulutus on tarkoitettu uuden henkilöstön palkkaamisen yhteydessä tarvittavaan vähintään 10 päivää kestävään koulutukseen.
  • Monialakoulutus on yksi RekryKoulutuksen muoto. Sen avulla työntekijä saavuttaa riittävät ammatilliset ja henkilökohtaiset valmiudet soveltuakseen paremmin työtehtäviin alasta ja työnkuvasta riippumatta.
  • Valtion tukema henkilöstökoulutus (VOS) on tarkoitettu nykyisen henkilöstön alle 10 päivää kestävään koulutukseen.
  • TäsmäKoulutus on tarkoitettu nykyisen henkilöstön yli 10 päivää kestävään koulutukseen.
  • MuutosKoulutusta voidaan käyttää lomautus- tai irtisanomistilanteessa, jolloin koulutukseen kytkeytyy myös muita työvoimapalveja. 

Työ- ja elinkeinohallinto maksaa yhteishankintakoulutuksen hankintakustannuksista 20 - 75 prosenttia ja hoitaa koulutukseen hankinnan ja käytännön järjestelyt. Yritys osallistuu koulutettavien ja kouluttajan valintaan. Yhteishankintakoulutuksella tarkoitetaan yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kouluttajan yhteistyössä tehtyä työvoimakoulutusta.

Lisätiedot

Jämsän ammattiopistossa:

Koulutuspäällikkö Tuula Rintala-Salminen, puh. 040 341 4311

Keski-Suomen ELY-keskuksessa:

Projektipäällikkö Sari-Anne Myllyaho, puh. 040 732 5484

Projektisuunnittelija Sirpa Kursula, puh. 050 312 8713

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi