Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_osaamiskartoitukset.jpg

Osaamiskartoitukset

Osaamiskartoitus on prosessi, joka tekee osaamista näkyväksi. Se toimii keskeisenä kehittämisen välineenä sekä organisaation että yksilön tasolla.

Tavoitteena on kartoittaa keskeiset vahvuudet ja kehittämisalueet sekä selvittää osaamistasoa. Olennaista on, että osaamiskartoituksessa huomioidaan myös tulevaisuudessa tarvittava osaaminen.

Osaamiskartoitusta voidaan käyttää organisaation, tiimin ja yksilön osaamisen näkyväksi tekemiseen. Kyse voi olla myös jonkin osa-alueen osaamisen selvittämisestä (esim. tietotekniikka, lääkehoito ym.)

Osaamiskartoituksen pohjalta voidaan tarvittaessa laatia suunnitelma osaamisen vahvistamiseksi. 

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Tuula Rintala-Salminen, puh. 040 341 4311