Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_tietoa.jpg

Jämsän ammattiopiston puutarha-, luonto- ja ympäristöalan kestävän kehityksen sertifikaatti

Kestävän kehityksen sertifikaatti on ulkoinen tunnus arvokkaasta kestävän kehityksen työstä. Tavoitteena on koulun oman toiminnan ja opetuksen laadun parantaminen, sekä oppilaiden kasvattaminen vastuullisiksi toimijoiksi, joilla on kyky ja halu toimia kestävän tulevaisuuden puolesta omassa elämässään.

Jämsän ammattiopiston Puutarha-, luonto- ja ympäristöala sai Okka-säätiön myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatin 16.3.2009. Sertifikaatti uusittiin vuonna 2012, ja toisen kerran keväällä 2015.

Ennen kestävän kehityksen sertifikaatin hakemista Puutarha-, luonto- ja ympäristöalalle laadittiin kestävän kehityksen ohjelma. Ohjelmassa on ulottuvuuksina kestävän kehityksen ekologinen ja taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen ja oma teema. Niihin on asetettu tavoitteet, valittu toimenpiteet, mittarit ja seuranta sekä vastuuhenkilöt. Ohjelmaa tarkistetaan vuosittain.

Kestävän kehityksen sertifikaatin saaminen edellytti laajaa itsearviointia, jossa arvioitiin ohjelman toteutumista; kestävän kehityksen suunnittelua, toteutusta sekä arviointia ja kehittämistä. Meidän tuli saavuttaa vähintään annetut minimipisterajat kriteerien eri osissa.

Koulutuspäällikkö Ari Porkin lisäksi tähän työhön osallistui Kestävän kehityksen tiimi (Keke) ja koko henkilöstö. Toinen edellytys sertifikaatin saamiseksi oli Okka-säätiön auditoijan tekemä ulkoinen arviointi, jossa haastateltiin henkilöstön ja opiskelijoiden edustajia. 

Serifikaatti on uusittava 36 kuukauden kuluttua sen myöntämisestä. Siihen tarvitaan ulkoinen auditointi.

Jämsän ammattiopiston Puutarha-, luonto- ja ympäristöalan kestävän kehityksen ohjelma on työväline siihen, että kestävästä kehityksestä tulisi luonnollinen osa yksikkömme jokapäiväistä toimintaa.

Jämsän ammattiopisto / Tietoa meistä / Kestävä kehitys / Puutarha-, luonto- ja ympäristöala Tulosta sivu