Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_tietoa.jpg

Kestävä kehitys

Oppilaitoksilla on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä kestävän kehityksen ja ympäristöä säästävien toimintatapojen edistämisessä. Uudet tutkintojen rakenteet ja mm. OPH:n julkaisema ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus velvoittavat oppilaitoksia sisällyttämään ympäristöasiat opetukseensa ja ottamaan kestävän kehityksen huomioon kaikessa toiminnassa.

Ensisijaisena tavoitteenamme on saada kestävän kehityksen mukainen toiminta osaksi kaikkea toimintaamme. Ammatillisessa koulutuksessa keskeisenä tavoitteena on perehdyttää ja innostaa opiskelijoita kestävän kehityksen mukaisiin työ- ja toimintatapoihin. Ammattialakohtainen kestävän kehityksen osaaminen kuuluu tämän päivän ja tulevaisuuden keskeisiin työelämän tarpeisiin ja se on tärkeä osa ammattiosaamista.

Kampusten kestävä kehitys

Lukuvuoden 2011 - 2012 aikana on perustettu kampuskohtaiset kestävän kehityksen tiimit. Puutarha-, luonto- ja ympäristöalalla kestävän kehityksen työ alkoi jo vuonna 2006.

Kestävän kehityksen tiimit ovat suorittaneet kampusten kestävän kehityksen katselmukset. Katselmusten perusteella on laadittu liitetiedostoina olevat kampuskohtaiset kestävän kehityksen ohjelmat.