Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän lukiokoulutus_opiskelusta2.jpg

Ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistuivat 1.8.2015

Jämsän ammattiopistossa ammatillisten perustutkinnon voi suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena (nuoret) tai näyttötutkintona (aikuiset).
Seuraavassa on eritelty muutokset näiden kahden tutkinnon suorittamistavan osalta.

Näyttötutkintona tutkintonsa suorittavat

Ammatillisten perustutkintojen tutkintojen perusteet muuttuvat valtakunnallisesti 1.8.2015. Siirtymäsäännöstä ei ole, vaan kaikki ammatillista perustutkintoa suorittavat siirtyvät noudattamaan uusia tutkinnon perusteita 1.8.2015 alkaen.

Muutokset 1.8.2015:

1 Ammatillisen perustutkinnon suorittajat siirtyvät suorittamaan tutkinnon tai tutkinnon osan uusien perusteiden mukaisesti
2 Pakollisissa tutkinnon osissa ja vapaasti valittavissa tutkinnon osissa opintojen nimet saattavat muuttua hieman nykyisestä.
3 Näyttötutkintona suoritettavan ammatillisen perustutkinnon laajuutta ei enää määritellä opintoviikkoina. Myöskään osaamispisteet eivät koske aikuiskoulutusta.
4 Numeerisen arvioinnin käyttö (asteikolla 1-3) oppimisen arvioinnissa valmistavassa koulutuksessa päättyy 31.7.2015.

Ammatillisena peruskoulutuksena tutkintonsa suorittavat

Ammatillisten perustutkintojen tutkintojen perusteet muuttuvat valtakunnallisesti 1.8.2015. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit eivät pääsääntöisesti muutu. Näkyvin muutos ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavissa tutkinnoissa on siirtyminen osaamisperusteisuuteen ja sen myötä käyttöön otettaviin osaamista kuvaaviin osaamispisteisiin. Tutkinnon perusteissa korostuu osaamisen lisäksi työelämälähtöisyys sekä opiskelijoiden yksilölliset ja joustavat opintopolut.

Tällä hetkellä käytössä olevien opintoviikkojen tilalle tulee osaamista kuvaava osaamispiste–käsite. Osaamispisteet kuvaavat osaamista, eivät oppimiseen käytettyä aikaa. Osaamispisteet kertovat, kuinka kattavaa, merkittävää ja vaikeaa osaaminen on suhteessa koko tutkinnon osaamiseen. Yleisesti puhutaan osaamisperusteisuudesta, jota osaamispisteisiin siirtyminen korostaa.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää edelleen keskimäärin kolme vuotta; tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Opintoajat ovat kuitenkin yksilöllisiä ja voivat lyhentyä mm. opiskelijalla jo olevan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla.

Uudistus koskee kaikkia 1.8.2015 ja sen jälkeen aloittavia uusia opiskelijoita. Myös ennen lain voimaantuloa opintonsa aloittaneet opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkinnon uudistettujen perusteiden mukaisesti. Mikäli opiskelija valmistuu viimeistään 31.7.2015, nämä muutokset eivät kosketa häntä.

Jatkaville opiskelijoille muutoksesta ja sen vaikutuksista on tiedotettu Wilmassa.

Keskeisimpiä muutoksia

1 Opintoviikkojen tilalle tulevat osaamispisteet.

2 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (=atot) muuttuvat yhteisiksi tutkinnon osiksi.

Yhteisten tutkinnon osien laajuus on entisen 20 opintoviikon (ov) sijaan 35 osaamispistettä (osp). Tutkintotodistuksessa nykyiset atto-aineet ryhmitellään neljän isomman kokonaisuuden alle. Uusina osa-alueina yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta ja työkyvyn ylläpitäminen. 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp


Pakolliset 8 osp

 • äidinkieli 5 osp
 • ruotsi 1 osp
 • vieras kieli 2 ospValinnaiset 3 osp

Lisäksi sisällytettävä valinnaisia opintoja 3 osp (mistä tahansa edellä mainitusta osa-alueesta)Pakolliset 6 osp

 • matematiikka 3 osp
 • fysiikka ja kemia 2 osp
 • tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp


Valinnaiset 3 osp

Lisäksi sisällytettävä valinnaisia opintoja 3 osp (mistä tahansa edellä mainitusta osa-alueesta)  


Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp


Pakolliset 5 osp

 • yhteiskuntataidot
 • työelämätaidot 1 osp
 • yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp
 • työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp

 

Valinnaiset 3 osp

Lisäksi sisällytettävä valinnaisia opintoja 3 osp (mistä tahansa edellä mainitusta osa-alueesta)Valinnaiset 7 osp

 • kulttuurien tuntemus
 • taide ja kulttuuri
 • etiikka
 • psykologia
 • ympäristöosaaminen
 • opintoja em. kohdista 1.-3.

Huom. punaisella merkityt uuden tutkinnon osien osa-alueet.

3 Yhteisissä tutkinnon osissa ja vapaasti valittavissa tutkinnon osissa opintojen nimet saattavat muuttua hieman nykyisestä.

Jämsän ammattiopisto / Tietoa meistä / Ammatillisten perustutkintojen perusteet 1.8.2015 alkaen Tulosta sivu