Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_nuoret.jpg

Yrittäjyys Jämsän ammattiopistossa

Jämsän ammattiopistossa yrittäjyys on tärkeä osa nuorten ja aikuisten koulutusta. Yrittäjyysopintoja voi suorittaa joustavasti henkilökohtaisen opinpolun mukaisesti. Kaikkien ammattialojen opiskelijat suorittavat yrittäjyysopintojen perusteet.

Ulkoinen yrittäjyys

Monialainen pedagoginen Osuuskunta Pegosus mahdollistaa aidon asiakaskontaktin ja liiketoiminnan. Osuuskunnassa toimitaan tutkinnon suorittamisen ajan ja siihen kuuluu oleellisesti valmennukset, joten oppija pääsee tiukasti kiinni ulkoisen yrittäjyyden maailmaan.

Jokainen osuuskuntalainen vahvistaa omaan ammatilliseen osaamiseensa perustuvia taitoja, ja taustatukena on avoin tiedon jakaminen. Osuuskunnassa toimiminen lisää luottamusta omaan työllistymiseen yrittäjänä jatkossakin. 

Sisäinen yrittäjyys

NY – Vuosi Yrittäjänä -ohjelmassa opiskelijat perustavat lukuvuoden ajaksi toimivan harjoitusyrityksen. NY-yritys toimii oikealla rahalla ja se markkinoi opiskelijoiden oman idean mukaisia tuotteita ja palveluita.

Opiskelijoilla on ohjelmassa tukenaan NY-valmentaja, alan opettajat sekä toimintaa ohjaava oppimateriaali. Opinto-ohjelma vahvistaa nuorten yrittävää elämänasennetta, työelämä- ja taloustaitoja sekä antaa kokemusta oikeasta yritystoiminnasta.

Omaehtoinen yrittäjyys

Jämsän ammattiopistossa omaehtoiselle yrittäjyydelle luodaan pohja yhteistoiminnallisella oppimisella ja tiimioppimisen menetelmillä. Harjoitettavat tiedot ja taidot vahvistuvat ja auttavat opiskelijaa siirtymään työelämään.

Toteutustapoina käytetään tiimi- ja projektioppimista, asiakaspalvelua, työssäoppimista ja erilaisia projekteja työelämän ja muiden koulutusalojen kanssa.

Lisätiedot

Yrittäjyyskoordinaattori
Minna Taipale

NY-toiminta
Ulla-Maija Pajuaho

Osuuskunta Pegosus
Sanna Anttila