Valitse ao-oppilaitos

ammattiopistot_yhdistelmäopinnot.jpg

Arviointi ja hyväksilukeminen kahden tutkinnon opinnoissa 

Kurssit ja opintojaksot arvioidaan sen oppilaitoksen opetussuunnitelman ja arviointiohjeen mukaan, jossa opiskelija on ne opiskellut. Opiskelijan on pidettävä myös itse huolta siitä, että arvosanat kirjataan opintosuorituksiin ja jos opiskelija huomaa jotain puuttuvan, siitä on ilmoitettava välittömästi.

Muualla suorittamia opintoja on mahdollista lukea hyväksi suoritettavaan tutkintoon, jos ne tavoitteeltaan ja keskeisiltä sisällöiltään ovat opiskeltavan tai opintojen opetussuunnitelman mukaisia. Arviointia säätelevät laki ja asetus ja opetussuunnitelman perusteet.

Suoritettavissa tutkinnoissa voidaan hyödyntää toisessa tutkinnossa hankittua osaamista/opintosuorituksia. Ammatillisen peruskoulutuksen näkökulmasta on kyse lukion opintojen hyväksymisestä osaksi ammatillista perustutkintoa. Lukion näkökulmasta on kyse ammatillisten opintojen hyväksymisestä osaksi lukion oppimäärää (kolmoistutkinto).

Arviointi

Opiskelijan ammatillista osaamista arvioidaan muun arvioinnin ohella ammattiosaamisen näytöillä (koskee ammatillisia opintoja). Ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistus muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta.

Opiskelijan tulee saada tietoa osaamisen tunnustamisesta ja päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään ennen mainittujen opintojen tai opintokokonaisuuden alkamista. 

Arvosanat

Ammatillisen puolen arviointi tapahtuu arvosanoilla T1 (tyydyttävä), H2 (hyvä) ja K3 (kiitettävä). 

Arviointi 10 - 4 Arviointi K3 - T1 
(lukiokurssi)                               (ammatillinen todistus)           
10 ja 9 K3
8 ja 7 H2
6 ja 5 T1
4 Hylätty
Kursseja oppimäärässä Sallittu nelosten määrä  
1 - 2 0
3 - 5 1
6 - 8 2
9 tai enemmän 3

Arvioinnin oikaiseminen 

Arvioinnin oikaiseminen tapahtuu erillisten säädösten mukaisesti (Lukiolaki 1998/629 ja Asetus A 810/1998, Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta L 601/2005 ja Asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta A 603/2005).

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja
Päivi Ruotsalainen,
puh. 040 341 4446

Yhdistelmäopinnot / Kahden tutkinnon opinnot / Arviointi ja hyväksilukeminen Tulosta sivu