Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_opiskeluun.jpg

Osaamisen tunnustaminen

Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijalla on mahdollisuus korvata kaikkia opetussuunnitelman mukaisia opintoja aikaisemmin suoritetuilla opinnoilla tai muuten hankitulla osaamisella. Osaamisen tunnustamista voi hakea opintojaksosta tai tutkinnon osista.

Osaamista tunnustettaessa verrataan, että aikaisemmin hankittu osaaminen vastaa opetussuunnitelman tavoitteita. Osaamisen vastaavuus on osoitettava esimerkiksi todistuksella, kokeella, arviointikeskustelulla tai näytöllä. Alasivulla on kerrottu tarkemmin osaamisen tunnustamisesta ammattitaitoa täydentävissä ja vapaasti valittavissa tutkinnon osissa sekä ammatillisissa opinnoissa. 

Näin haet osaamisen tunnustamista

Osaamisen tunnustamista haetaan erikseen lomakkeella, joka on tällä sivulla liitetiedostona. Lomakkeita on saatavissa myös opinto-ohjaajilta sekä opintotoimistoista. Hakemus on tehtävä ennen kyseisen opintojakson tai tutkinnon osan alkamista.

Luokanvalvoja ja opinto-ohjaaja ohjaavat lomakkeiden täyttämisessä. Hyväksymiset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja opintokorttiin. Arvosanat ovat nähtävissä Wilmassa, johon pääset henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Oikaisupyyntö osaamisen tunnustamisesta

Jos olet tyytymätön aikaisemman osaamisen tunnustamisesta saamaasi päätökseen, voit pyytää siihen oikaisua. Oikaisupyyntö tehdään arvioinnin oikaisulomakkeella. Tarkempia ohjeita oikaisupyynnöstä voi lukea arvioinnin oikaisusivulta.

 Osaamisen tunnustaminen Tulosta sivu