Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_opiskeluun.jpg

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta.

Opiskelijan velvollisuus on osallistua opetukseen, jollei siitä ole myönnetty vapautusta, suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 

Opiskelijalla on oikeus

 • maksuttomaan opetukseen
 • maksuttomaan yhteen ateriaan koulupäivinä
 • osallistua koulutuksen kehittämiseen
 • tulla kuulluksi ennen opintoihin tai asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä
 • saada tarvitsemiasi erityisopetuksen palveluita.

Opiskelijalla on velvollisuus

 • käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa annettuja ohjeita
 • osallistua opetukseen ja suorittaa opintoihin liittyvät tehtävät
 • ilmoittaa yhteystietojen muutoksista opintotoimistoon mahdollisimman nopeasti
 • ilmoittaa sairauteen liittyvistä ja muista poissaoloista mahdollisimman nopeasti luokanvalvojalle
 • opintojen suorittamiseen tutkinnon laajuutta vastaavassa ajassa tai enintään vuotta pidemmässä ajassa
 • pitää salassa työssäoppimispaikassa tietoon tulleet asiat.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Tulosta sivu