Valitse ao-oppilaitos
Jämsän ammattiopisto_kansainvälisyys.jpg

Hakeminen ja valinta ulkomaan työssäoppimisjaksolle

Hakeutumisesta ulkomaan työssäoppimisjaksolle tulee aivan aluksi keskustella luokanvalvojan ja työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa.

Ulkomailla tapahtuvat työssäoppimis-, opiskelu- ja vaihtojaksot on tarkoitettu sellaisten opintojen suorittamiseen, jotka muodostavat osan toisen asteen ammatillisista opinnoista.

Seuraavat valintakriteerit ovat suuntaa-antavia. Jokaisessa tapauksessa otetaan huomioon yleisten kriteerien lisäksi mahdolliset yksilökohtaiset asiaan vaikuttavat seikat. Valintakriteerit myös vaihtelevat jonkin verran kohdemaittain.

Valintakriteeri Sisältö
Opintomenestys
 • Opiskeluiden on täytynyt edetä normaalissa aikataulussa ennen ulkomaan työssäoppimisjaksolle lähtöä. Oikea asenne, motivoituneisuus ja aktiivisuus ovat tärkeitä.
Riittävä kielitaito
 • Kielitaitovaatimukset vaihtelevat kohdemaittain.
 • Työssäoppimisjaksojen kielitaidon vähimmäisvaatimuksena on englannin kohtalainen kielitaito, Pohjoismaissa ruotsin kielen taito.
 • Englannin kielellä selviää useimmiten, mutta kohdemaan kieltä olisi hyvä osata vähintään alkeiden verran.
 • Tärkein kielitaidon kriteeri on rohkeus käyttää kieltä, osata kysyä ja selviytyä kohdemaassa niin työssäoppimisessa kuin vapaa-ajallakin.
 • Omaehtoinen kohdemaan kielen opiskelu voi edesauttaa valituksi tulemista.
Opintojen vaihe
 • Yleensä suositeltava opintojen vaihe ulkomaille lähtöön on toinen tai kolmas opiskeluvuosi.
 • Alle 18-vuotiaalta vaaditaan hakemukseen huoltajan allekirjoitus.
Hakemus, ansioluettelo ja hakukirje
 • Huolella täytetyt hakuasiakirjat ovat merkki opiskelijan motivoituneisuudesta.
 • Vapaamuotoinen hakukirje (itsensä esittely, kielitaito, koulutusala, miksi haluaa ulkomaan työssäoppimisjaksolle, millaiset tehtävät kiinnostavat tai sopivat opiskeltavaan alaan ja vaihdon ajankohta). Englannin kielen opettaja oikolukee hakukirjeen ja ansioluettelon.
Haastattelu
 • Yhteysopettajat haastattelevat kaikki hakijat.
Soveltuvuus,
oma-aloitteisuus, joustavuus
 • Positiiviset vuorovaikutustaidot: suullinen esiintymisvalmius, aktiivisuus, sosiaalisuus, omatoimisuus ja käytös.
 • Ulkomailla opiskelu edellyttää joustavuutta, tavoitteellista ja oma-aloitteista asennetta opiskeluun.
 • Opiskelijan kyky toimia oppilaitoksensa ja maansa edustajana sekä valmiudet esitellä koulutustaan ja kotimaataan vieraalla kielellä.

 

Hakemus toimitetaan oman alan kansainvälisten asioiden yhteysopettajalle. Hakemuksen voi jättää mihin aikaan lukuvuodesta tahansa. Työssäoppimispaikan löytyminen ja rahoituksen järjestäminen voivat viedä kuitenkin jonkin verran aikaa, joten suositeltavaa on jättää hakemus seuraavasti:

 • Kevätlukukaudelle sijoittuva top-jakso - hakemus jätettävä syyslomaa edeltävällä viikolla
 • Syyslukukaudelle sijoittuva top-jakso - hakemus jätettävä talvilomaa edeltävällä viikolla

Päätöstä odotellessasi voit tutustua nintrassa olevaan materiaaliin. Yhteysopettaja ilmoittaa hakemuksen jättäneille valintapäätöksistä. Tämän jälkeen yhteysopettajan kanssa sovitaan myös valmennuksesta ja siihen sisältyvistä sopimus- ja raportointiasioista ja muista käytännön asioista.