Valitse ao-oppilaitos
Jämsän ammattiopisto_kansainvälisyys.jpg

Ansioluettelo ja hakukirje

Ulkomaan työssäoppimisjaksolle haetaan kuin haettaisiin töitä, työhakemuksella. Työhakemus muodostuu Europass-ansioluettelosta ja hakukirjeestä (Motivation Letter). Joissain tapauksissa kannattaa näiden lisäksi hakemukseen liittää myös sähköinen portfolio, jossa kuvin ja piirroksin esitetään ammatillista osaamista.

Europass-ansioluettelo (CV) laaditaan englanniksi tai muulla erikseen sovittavalla kielellä. Tarvittavaa englanninkielistä sanastoa löydät allaolevista linkeistä ja omasta alasta käytettävää sanastoa voit lisäksi kysyä yhteysopettajaltasi.

Tästä linkistä pääset suoraan Suomen Europass-keskuksen sivuille, jossa voit tutustua Europass-asiakirjakokonaisuuteen 

  • suora linkki, jossa voit tehdä Europass-ansioluettelon
  • Ohjeet Europass-ansioluettelon laatimista varten
  • Eurooppalainen viitekehys kielitaidon arvioinnin avuksi
  • Suomalaiseen koulutusjärjestelmään liittyvää sanastoa (lukio, ylioppilastutkinto) löydät tästä linkistä. Ammatillisten tutkintojen nimet löydät täältä

Hakukirje kertoo työnantajalle, miksi juuri kyseenomainen hakija kannattaa ottaa työssäoppimaan. Kirjeestä pitäisi ilmetä hakijasta ainakin seuraavat tiedot:

  • Mitä on aiemmin tehnyt
  • Mitä osaa tehdä, vahvuudet
  • Miksi haluaa kohdemaahan ja ko. yritykseen
  • Milloin haluaa kohdemaahan ja ko. yritykseen (tarkka ajankohta)

Hakukirje kuvaa myös hakijan persoonallisuutta ja työmotivaatiota. Sen tyyli voi olla myyvä ja markkinahenkinen sekä vakioasettelumalleista poikkeava, jos työpaikan luonne sen sallii. Jos mahdollista, hakukirje kirjoitetaan kohdemaan kielellä.

Hakukirjeellä luodaan ensivaikutelma ja siksi sen on hyvä olla virheetön ja kieliasultaan selkeä. Tehokas hakukirje on noin yhden sivun mittainen. Hakukirjeen asettelumallin ja tarkempia ohjeita löydät liitteestä.

Kieliasun tarkistus

Apua englanninkielisen hakukirjeen ja Europass-ansioluettelon laatimista ja kieliasun tarkistamista varten saat englanninkielen opettajilta.

Toimita tarkistetut asiakirjat (hakukirje, Europass-ansioluettelo ja mahdollinen sähköinen portfolio) yhteysopettajallesi sähköpostitse.

Liitteet
Hakukirje.pdf (10,5 kB)