Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_hops.jpg

HOPS ja HOJKS

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS)

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma eli HOPS. Se tehdään tutkinnon opetussuunnitelman sekä opiskelijan tavoitteiden ja valintojen perusteella.

HOPS sisältää 

  • merkinnät aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta, joista opiskelija on hakenut osaamisen tunnustamista
  • tutkinnon ammatilliset opinnot
  • työssäoppimisen suunnitelman
  • näyttösuunnitelman
  • valinnaiset opinnot
  • henkilökohtaiset oppimisen tavoitteet ja suoritustavat

 

HOPSin tekeminen aloitetaan opintojen alussa. Opiskelun kuluessa sen toteutumista seurataan ja sitä täydennetään. Opiskelijan tukena HOPSin tekemisessä ovat oma luokanvalvoja, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa koulukuraattori ja erityisopettaja.

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

Opiskelijalle voidaan laatia oppimisen tueksi henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), mikäli hän tarvitsee erityisiä järjestelyjä sairauden, oppimisvaikeuksien tai muun syyn vuoksi. Siinä sovitaan esimerkiksi opiskelutavoitteista, tarvittavasta tuesta, koulutukseen käytettävästä ajasta ja poikkeavista suoritustavoista.

HOJKS tehdään yhteistyössä opiskelijan, luokanvalvojan ja huoltajan kanssa. Lisäksi tarvittaessa mukana voivat olla opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja koulukuraattori. HOJKS on osa HOPSia.

HOPS ja HOJKS Tulosta sivu