Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_opintojen rahoitus.jpg

Opintojen rahoitus

Rahoittaakseen opintojaan opiskelijan on mahdollista hakea Kelalta opintoetuuksia. 

Opintotuki

Ammatillisessa oppilaitoksessa päätoimisesti opiskelevalla on oikeus hakea Kelan myöntämää opintotukea. Opintotuki koostuu kolmesta eri osasta: opintorahasta, asumislisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta.

Opintoraha on veronalaista tuloa, jonka suuruuteen vaikuttavat opiskelijan vanhempien tulot, opiskelijoiden ikä, asumismuoto sekä siviilisääty. Perusteettomat poissaolot voivat aiheuttaa opintotuen keskeytyksen. 

Asumislisä on tarkoitettu opiskelijalle, joka asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Omistusasunnossa tai vanhempien luona asuville opiskelijoille asumistukea ei myönnetä. Perheelliset opiskelijat hakevat yleistä asumistukea. 

Opintolainan valtiontakaus voidaan myöntää opintorahaa saavalle opiskelijalle. Lainantakauksen voi myös saada tietyissä poikkeustapauksissa ilman opintorahaa, esimerkiksi itsenäisesti asuva opiskelija, jonka vanhempien tulot estävät opintorahan maksun tai alle 17-vuotias opiskelija, jonka lapsilisä estää opintorahan myöntämisen.

Opintotukihakemuksia saat kuraattorilta, opintotoimistosta tai Kelan toimistosta. Voit täyttää ja tulostaa sen myös Kelan sivuilta.

Opintotukeen vaikuttavista muutoksista on ilmoitettava Kelalle olosuhdemuutosilmoituksella. 

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki on korvaus, jota lukio- tai ammatillisen koulutuksen opiskelija voi hakea päivittäisten koulumatkojen kustannuksista.

Koulumatkatukea voi hakea kodin ja oppilaitoksen välisestä päivittäisestä koulumatkasta aiheutuviin kustannuksiin, kun yhdensuuntainen matka on yli 10 km ja kustannukset yli 54 euroa kuukaudessa. Hakulomakkeita saa opintotoimistosta tai voit täyttää ja tulostaa sen Kelan sivuilta.

Matkahuollon ja VR:n matkoista saa opiskelija-alennuksen valtakunnallisella Osku-opiskelijakortilla. Jos sinulla ei ole Osku-korttia, saat koulun opintotoimistosta opiskelijalipun ostotodistuksen. 

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki on työssä olevan aikuisen omaehtoisen koulutuksen tukijärjestelmä. Koulutus- ja erorahasto myöntää aikuiskoulutustuen ja Kela siihen liittyvän opintolainan valtiontakauksen.

Koulutus- ja erorahaston myöntämistä etuuksista löydät tietoa koulutusrahaston sivuilta.