Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän ammattiopisto_Hakeminen.jpg

Kielikoe

Jämsän ammattiopiston hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, järjestetään kielikoe ennen opiskelijaksi valintaa. Hakijat kutsutaan kielikokeeseen kirjeellä, joka lähetetään hakijan ilmoittamaan kotiosoitteeseen.

Kielikokeeseen on osallistuttava ja se on suoritettava hyväksytysti, jotta hakija voi tulla valituksi Jämsän ammattiopistoon.

Valtakunnallisesti yhteneväinen kielikoe järjestetään Jämsän ammattiopistossa  6.4.2017.

Valtakunnallisesti yhtenevän kielikokeen lähtökohtana käytetään kansallisessa arvioinnissa käytettäviä perusopetuksen oppimäärän mittaavia yhdeksännen luokan kielikokeita. Nämä kokeet mittaavat perustopetuksen oppimäärän suorittamista ja ne jakautuvat osioihin; kielenhallinta, kirjoittaminen ja lukeminen.

Hakijan ei tarvitse osallistua kielikokeeseen, mikäli:

  • hakijalla on perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä (suomi)
  • hakija on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen (suomi) oppimäärän.
  • hakija on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen suomi toisena kielenä oppimäärän.
  • hakija on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä.
  • hakija on suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille.
  • hakija on suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen (suomi) koko oppimäärän
  • hakija on suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3. Tai hakija on suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä. 

Tällöin hakijan tulee ennen kielikoetta toimittaa kopio todistuksesta Jämsän ammattiopistoon, jolloin vahvistetaan, että hänen ei tarvitse osallistua kokeeseen