Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän ammattiopisto_Hakeminen.jpg

Harkintaan perustuva valinta

Opintojen aloituspaikka voidaan myöntää myös hakijan pistemääristä riippumatta, niin sanotun harkintaan perustuvan valinnan kautta. Harkintaan perustuvan valinnan kautta opiskelemaan voi päästä enintään 30% aloittavan ryhmän opiskelijoista. Harkintaan perustuvassa valinnassa opiskelupaikkaa hakeva henkilö on mukana myös tavanomaisessa yhteishaussa.

Hakija voi hakea halutessaan harkintaan perustuvan valinnan kautta kaikkiin ammatillisen koulutuksen hakutoiveisiin. Hakijan koulutustarpeet ja mahdollisuus selvitä opinnoista otetaan aina huomioon, kun pistejärjestyksestä poiketaan.

Opiskelijaksi ottamista koskeva pistejärjestyksestä poikkeaminen perustuu hakijan antamiin tietoihin tai koulutuksen järjestäjän hankkimiin tietoihin. Valinnan jälkeen hakijan on voitava osoittaa koulutuksen järjestäjälle ne suoritukset ja tiedot, joihin hän vetoaa.

Harkintaan perustuvassa valinnassa voit vedota seuraaviin syihin:

  • Oppimisvaikeudet
  • Sosiaaliset syyt
  • Koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet (päättötodistuksen puuttuminen, ulkomainen koulutodistus) 

Opiskelijan koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan. 

Kaikki ulkomailla koulutuksensa suorittaneet hakevat harkintaan perustuvan valinnan kautta. Harkintaan perustuvan valinnan kautta hakeneet hakijat pyritään haastattelemaan. 

Hakumenettely harkintaan perustuvan valinnan kautta kevään yhteishaussa

Hakija täyttää sähköisen yhteishakulomakkeen ja valitsee lomakkeesta ne perustutkinnot, johon hän haluaa hakea harkintaan perustuvassa valinnassa.

Hakija lähettää kopion tai kopiot yhteishakuhakemuksestaan sekä liitteet, joihin hän haluaa vedota harkintaan perustuvassa haussa (lääkärinlausunnot ja muut lausunnot, joiden tulee kuvata hakijan tämän hetken tilannetta) jokaisen hakutoiveen osalta erikseen ko. oppilaitokseen.

Jämsän ammattiopistoon tulevat kaikki harkintaan perustuvan haun hakemuspaperit voi laittaa samaan kirjekuoreen, mutta jokaiseen haettavaan perustutkintoon on oltava omat hakemuspaperinsa (kopio sähköisestä hakulomakkeesta + liite/liitteet).

Harkintaan perustuvan valinnan perusteeksi tarvitaan aina liite, joka osoittaa harkintaan perustuvan valinnan perusteen. Jos hakija vetoaa eri perustutkinnoissa eri harkintaan perustuvan valinnan perusteisiin, voivat liitteet eri perustutkintoihin olla erilaiset. Jos hakijalla on harkintaan perustuvan valinnan hakutoiveita muihin oppilaitoksiin, niihin on lähetettävä omat hakemuksensa.

Kaikki Jämsän ammattiopistoon tulevat harkintaan perustuvan valinnan hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen:

Jämsän ammattiopisto
Harkintaan perustuva valinta
PL 25
42101 Jämsä

Hakemuksesi käsitellään Jämsän ammattiopistossa ja saat kutsun oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen huhtikuun aikana. Osallistut vain yhteen oppimisvalmiuskokeeseen, mutta myös muiden hakutoiveidesi oppilaitokset saavat kokeesi tulokset.

Koe on oppilaitoksen tietokoneella tehtävä testi, joka mittaa yleisiä oppimisvalmiuksia, kuten matemaattista ajattelua, deduktiivista (sanallista) ja kuvallista päättelyä. Kokeesta ei voi saada miinuspisteitä eikä siitä voi saada hylättyä, vaan se voi parantaa mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan. Koe kestää korkeintaan tunnin.

Harkintaan perustuvan valinnan koe järjestetään keskiviikkona 4.5.2016 klo 12.00 osoitteessa Koulutie 12, Jämsänkoski.

Valitus- ja muutoksenhaku valinnasta

Ensisijaisesti hakija voi hakea muutosta päätökseen opiskelijaksi ottamisesta ottamalla yhteyttä rehtori Petteri Järviseen. Mikäli sovittelumenettelyllä ei päästä asiasta yhteisymmärrykseen hakija voi hakea muutosta päätökseen opiskelijaksi ottamisesta valittamalla Aluehallintovirastoon.

Lisätietoja ja haku

www.opintopolku.fi

Jämsän ammattiopiston harkintaan perustuva valinta: Koulutuspäällikkö Ari Porki

Koulutusaloihin liittyvät asiat: Opinto-ohjaajat