Valitse ao-oppilaitos
Jämsän ammattiopisto_valintaperusteet.jpg

Valintaperusteet

Jämsän ammattiopiston pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena ammatillisen perustutkinnon opintoihin on peruskoulun suorittaminen. Ammatillisen koulutuksen yhteishaussa etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole opiskelupaikkaa ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa ja ne hakijat, jotka ovat päättäneet peruskoulun hakemisvuonna. 

Hakijan lähtöpisteisiin vaikuttavat seuraavat tekijät:

  • peruskoulun oppimäärän tai lisäopetuksen (esim. 10. luokan) tai ammattistartin
  • suorittaminen hakemisvuonna
  • todistuspisteet (yleinen koulumenestys, painotettavat oppiaineet)
  • työkokemuspisteet
  • hakutoiveet
  • sukupuoli
  • pääsy- ja soveltuvuuskoepisteet 

Hakukelpoisuudesta yhteishaussa

Hakija, joka on jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, ei voi hakea ammatillisen koulutuksen yhteishaussa. Sen sijaan hän voi osallistua ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutuksista lisätietoa oppilaitosten sivuilta.

Hakija, joka on suorittanut lukion tai ylioppilastutkinnon, ei voi hakea peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen. Lukion oppimäärän suorittaneet hakevat lukiopohjaiseen ammatilliseen perustutkintoon. Lukion ja ylioppilastutkinnon suorittaneille opiskelijoille koulutuksen järjestäjä voi varata osan ammatillisen koulutuksen aloituspaikoista.

Hakija, joka on suorittanut lukiota vastaavan koulutuksen ulkomailla, voidaan valita lukiopohjaiseen ammatilliseen koulutukseen harkintaan perustuvan valinnan kautta. Tällöin oppilaitos arvioi erikseen hakijan koulutustarpeen ja edellytykset suoriutua opinnoista. 

Kielikoe

Jämsän ammattiopisto järjestää kielikokeen niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomenkieli. Hakija voidaan jättää valitsematta ammatilliseen perustutkintoon sillä perusteella, että hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen. Jos hakijalla ei ole vielä riittäviä kielellisiä valmiuksia, hän ei voi tulla valituksi.

Valintaperusteet Tulosta sivu