Valitse ao-oppilaitos

ao-jämsä_hae-meille.jpg

Jatkuva haku

Jämsän ammattiopistoon voi hakea opiskelemaan myös jatkuvan haun kautta. Opiskelujen aloitus sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Voit hakea jatkuvassa haussa,

  • jos olet hakemassa opiskelupaikkaa yhteishaun ulkopuolella,
  • jos sinulla on aikaisempi tai kesken jäänyt ammatillinen tutkinto ja
    - haluat suorittaa kesken jääneet opintosi loppuun
    - haluat siirtyä toisesta ammattiopistosta jatkamaan opintosi loppuun
    - haluat laajentaa aikaisempaa osaamistasi suorittamalla tutkinnon toisen osaamisalan tai uusia tutkinnon osia
  • jos olet lukion suorittanut ja et ole vielä päässyt jatko-opintoihin.

 

Et voi hakea jatkuvassa haussa harkintaan perustuvan valinnan kriteereillä.
Opiskelijaksi ottamisesta päätetään oppilaitoksessa.

Voit hakea jatkuvassa haussa myös VALMA-koulutukseen!

Kielikoe

Ammatilliseen perustutkintoon hakeville, joiden äidinkieli ei ole suomi, järjestetään kielikoe ennen opiskelijaksi valintaa. Hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen, jos hänellä ei ole riittävää koulutuksen opetuskielen (suomi) suullista ja kirjallista taitoa. Hakijat kutsutaan kielikokeeseen.

Soveltumattomuus opiskeluun (SORA)


Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen.

Lisätietoja soveltumattomuudesta opiskeluun (SORA).

Lisätietoja kaikista tutkinnoista saat opinto-ohjaajalta ja koulutustarjontaa esitteleviltä sivuiltamme.

Jatkuva haku Tulosta sivu