Valitse ao-oppilaitos
ao_vanhustyö_sote.jpg

Lähihoitaja 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Vanhustyön osaamisala

Osaamisalaopinnot voit aloittaa, kun olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä.

Opinnot koostuvat lähi- ja verkko-opetuksesta, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Opiskelumuotomme on tiimimäinen opiskelu, jonka avulla syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevassa ammatissasi.

Opinnoissasi perehdyt ihmisen vanhenemiseen, ikääntyneiden sairauksiin ja niiden hoitamiseen. Saat valmiuksia vanhuksen kohtaamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen erilaisissa hoitoympäristöissä. Opinnoissa painottuvat vanhustyön eettiset kysymykset, ikääntyvän oman toimintakyvyn tukeminen ja tarvittavien palvelumuotojen tuntemus.

Opinnoissasi opit

  • suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan ikääntyvän hyvää hoitoa yhdessä muiden ammattiryhmien kanssa ottaen huomioon asiakkaan toimintakyvyn ja voimavara
  • käyttämään ja soveltamaan erilaisia osallistavia menetelmiä ikääntyvän elämänlaadun, luovuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
  • suunnitelmaan ja toteuttamaan kuntouttavaa toimintaa ikääntyville

Työllistyminen ja jatko-opinnot

Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm. vanhustyön hoito- ja palveluyksiköissä, esim. palvelukeskuksissa ja hoitokodeissa tai kotihoidossa. Lähihoitajat voivat toimia myös yrittäjinä.

Koulutuksen tuottama laaja-alainen osaaminen mahdollistaa joustavan siirtymisen alan erilaisiin työtehtäviin. Tyypillisiä jatko-opintoja voivat olla

• geronomi (AMK)
• vanhustyön erikoisammattitutkinto
• sairaanhoitaja (AMK)
• fysioterapeutti (AMK)
• toimintaterapeutti (AMK)

Lisätiedot

Opintotoimisto, puh. 040 341 4348 

Opinto-ohjaaja Marjut Penttinen, puh. 040 341 4439

Sosiaali- ja terveysala / Vanhustyön osaamisala Tulosta sivu