Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_sote2.jpg

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Osaamisalaopinnot voit aloittaa, kun olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä.

Opinnot koostuvat kontaktiopinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Opiskelumuotomme on tiimimäinen opiskelu, jonka avulla syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevassa ammatissasi.

Opinnoissasi perehdyt sairaanhoidon ja huolenpidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä muiden ammattiryhmien kanssa ottaen huomioon asiakkaan erilaiset tarpeet ja voimavarat.

Opit toimimaan hoitotiimin vastuullisena jäsenenä valmistaessasi ja ohjatessasi asiakasta tutkimuksiin tai toimenpiteisiin sekä huolehtimaan niiden jälkeisestä hoidosta. Perehdyt potilaan tai asiakkaan ohjaamiseen ravitsemuksessa, terveissä elintavoissa ja toimintakykyä edistävässä liikunnassa sekä lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen.

Opinnoissasi opit

  • ohjaamaan ja neuvomaan asiakkaita itsenäiseen selviytymiseen päivittäisissä toiminnoissa
  • tarkkailemaan elintoimintoja ja arvioimaan ja lievittämään kipua
  • toteuttamaan hoitotoimenpiteitä, haavanhoitoa ja lääkehoitoa
  • ohjaamaan terveelliseen ravitsemukseen ja turvallisuuteen sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen
  • hoitamaan eri sairauksia sairastavia potilaita ja neuvomaan heitä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa

Työllistyminen

Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm.

  • terveyskeskusten vastaanotoilla tai vuodeosastoilla
  • erikoissairaanhoidon osastoilla
  • palvelukeskuksissa ja hoitokodeissa

Koulutuksen tuottama laaja-alainen osaaminen mahdollistaa joustavan siirtymisen alan erilaisiin työtehtäviin.

Lisätiedot

Opintotoimisto, puh. 040 341 4348 

Opinto-ohjaaja Marjut Penttinen, puh. 040 341 4439

Sosiaali- ja terveysala / Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Tulosta sivu