Valitse ao-oppilaitos
ao-sote-ala_lapsetjanuoret_yläkuva.jpg

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

Osaamisalaopinnot voit aloittaa, kun olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä.

Opinnoissa perehdyt eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen. Opiskeluun kuuluu myös sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien (mm. vammaisten) lasten ja nuorten hoito, kasvatus ja kuntoutus.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat lasten ja nuorten yksilö- ja ryhmäohjaus sekä perheen ja muun kasvuympäristön merkityksen ymmärtäminen. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti yhteistoiminnallisin menetelmin. Työssäoppiminen toteutuu erilaisissa kasvatuksen ja opetuksen toimintaympäristöissä kuten varhaiskasvatuksessa (päivähoito) ja kouluissa.

Opinnoissasi opit

  • suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveiden, sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta
  • havainnoimaan lasten ja nuorten tarpeita ja ottamaan huomioon lapsen ja nuoren kehityksen vaiheen ja kasvuympäristön
  • tekemään yhteistyötä työyhteisön ja perheiden kanssa kasvatuskumppanuuden periaatteita noudattaen
  • tunnistamaan lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä uhkatekijöitä ja toiminaan lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden ja virallisten ohjeiden mukaan
  • ohjaamaan yksittäisiä lapsia ja nuoria sekä erilaisia lasten ja nuorten ryhmiä
  • käyttämään ohjauksessa muun muassa vuorovaikutuksen, leikin, liikkumisen, tutkimisen, luovan toiminnan ja median käytön tarjoamia mahdollisuuksia

Osaamisalan opinnot koostuvat kontaktiopinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena.

Työtehtäviä

Lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautuneet lähihoitajat voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa (päiväkodit, perhepäivähoito), esiopetuksessa ja koulussa, lastensuojelun yksikössä, perhetyössä tai sairaalan lasten tai nuorten osastolla.

Lisätiedot

Opintotoimisto, puh. 040 341 4348 

Opinto-ohjaaja Marjut Penttinen, puh. 040 341 4439

Sosiaali- ja terveysala / Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala Tulosta sivu