Valitse ao-oppilaitos
ao-kuntoutus_sote-ala.jpg

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Kuntoutuksen osaamisala

Osaamisalaopinnot voit aloittaa, kun olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä.

Osaamisalan opinnot koostuvat kontaktiopinnoista, luennoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Opiskelumuotomme on tiimimäinen opiskelu, jonka avulla syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevassa ammatissasi.

Opinnoissasi perehdyt asiakkaan sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn arviointiin, tukemiseen ja kuntoutuksen menetelmiin. Opinnoissa painottuvat kuntouttava työote ja päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen.

Opinnoissasi opit

 • hankkimaan tietoa asiakkaan toimintakyvystä ja arvioimaan sitä
 • suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaan kuntoutusta moniammatillisessa yhteistyössä 
 • käyttämään apuvälineitä turvallisesti
 • ohjaamaan ja neuvomaan asiakasta ja hänen omaisiaan kuntoutuspalveluiden käytössä

Työelämään

Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm:

 • asiakkaan kotiympäristössä ja kotihoidon työpaikoissa
 • päiväsairaaloissa, välimuotoisen asumisen työpaikoilla sekä toiminta- ja työkeskuksissa
 • työpajoissa, palvelukeskuksissa ja kolmannen sektorin erilaisilla työpaikoilla
 • terveyskeskusten vuodeosastoilla, kuntoutumislaitoksissa ja kylpylöissä
 • henkilökohtaisena avustajana tai ryhmäavustajana työpaikoilla  

Koulutuksen tuottama laaja-alainen osaaminen mahdollistaa joustavan siirtymisen alan erilaisiin työtehtäviin.

Tyypillisiä jatko-opintoja

 • hierojan ammatti- ja erikoisammattitutkinto kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • fysioterapeutti (AMK)
 • toimintaterapeutti (AMK)
Lisätiedot

Opintotoimisto, puh. 040 341 4348 

Opinto-ohjaaja Marjut Penttinen, puh. 040 341 4439

Sosiaali- ja terveysala / Kuntoutuksen osaamisala Tulosta sivu