Valitse ao-oppilaitos
Jämsän ammattiopisto_Jalkojenhoito.jpg

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Jalkojenhoidon osaamisala

Jalkojenhoidon opinnot toteutetaan työpainotteisena tiimivalmennuksena.

Osaamisalaopinnot jalkojenhoidon valmennuksessa voit aloittaa, kun olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä.

Valmennuksessa perehdyt jalkaterveyden edistämiseen. Opiskeluun kuuluu myös jalkaongelmien varhainen toteaminen ja hoito sekä yhteistyö muiden jalkojenhoidon asiantuntijoiden kanssa. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat jalkojen kynsi- ja iho-ongelmien hoitotyö sekä perussairaudet ja niiden vaikutus jalkojen hyvinvointiin.

Jalkojenhoidon valmennuksessa opit ammatin asiantuntijoiden opastamana ja saat tiimissä vertaistukea toisilta valmennukseen osallistuvilta. Valmennus on työpainotteinen ja toteutuu monimuotoisesti ja nykyaikaista opiskeluteknologiaa käyttäen.

Tieto rakentuu käytännön ympärille ja tulee tarpeeseen, jolloin sinun ei tarvitse opiskella varastoon. Pääset heti soveltamaan osaamistasi. Voit myös ottaa kaiken irti, ja tulla ammattiopiston Osuuskuntalaisten joukkoon. Silloin opiskelu kartuttaa yrittäjätietoa tehokkaasti ja pääset luomaan asiakassuhteita, tuotteita ja yritystäsi jo opiskeluaikana.

Työssäoppiminen toteutuu oppilaitoksen korkeatasoisessa hoitolassa ja palveluautossa sekä alueen erilaisissa hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen työyhteisöissä.

Valmennuksessa opit

 • tekemään jalkojenhoidon suunnitelman sekä toteuttamaan ja arvioimaan sitä
 • tutkimaan kengät, alaraajojen linjaukset sekä nivelten ja pehmytkudosten tilan 
 • käyttämään ja huoltamaan jalkojenhoidon välineitä (mm. jalkapora, jalkapeili, dopplerlaite, kouruterä, tutkimusinstrumentti ja erilaiset kynsileikkurit)
 • ennaltaehkäisemään ja hoitamaan kovettumat, känsät, pitkät, paksut ja sisäänkasvaneet kynnet
 • hoitamaan pitkäaikaissairaan, esim. diabeetikon jalat ja lähettämään hänet tarvittaessa jatkohoitoon
 • ohjaamaan asiakasta jalkojen omahoidossa ja liikeharjoituksissa 
 • toteuttamaan eri asiakasryhmien terveyskasvatustapahtumia (mm. lasten jalkojenhoidon ohjaustuokio ja alaraajoja vahvistavat jumpat)
 • tekemään yhteistyötä jalkojenhoidon työryhmän erilaisten asiantuntijoiden kanssa
 • tuotteistamaan palvelusi ja perustamaan yrityksen.  

 

Valmennusohjelma koostuu preppauksesta (kontaktiopinnot, etäluennot), tiimitapaamisista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta.

Valmennuksessa vahvistat taitojasi, syvennät tietopohjaasi sekä yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi. Saat myös valmiudet toimia itsenäisesti ja vastuullisesti tulevassa ammatissasi yrittäjänä tai työntekijänä.

Kohti työelämää

Jalkojenhoitoon suuntautuneet lähihoitajat voivat työskennellä jalkojenhoidon yrittäjänä tai työntekijänä mm.

 • terveyskeskuksessa
 • sairaalassa
 • vanhustyössä
 • kuntoutuskeskuksessa ja kylpylässä

 

Koulutuksen tuottama laaja-alainen osaaminen mahdollistaa joustavan siirtymisen alan erilaisiin työtehtäviin.

Lisätiedot

Opintotoimisto, puh. 040 341 4348 

Opinto-ohjaaja Marjut Penttinen, puh. 040 341 4439

Sosiaali- ja terveysala / Jalkojenhoidon osaamisala Tulosta sivu