Valitse ao-oppilaitos

ao-ensihoito-jämsä.jpg

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Ensihoidon osaamisala

Osaamisalaopinnot voit aloittaa, kun olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. Pääsyedellytyksenä ensihoidon osaamisalan opintoihin on B-ajokortti.

Ensihoidon osaamisalaopinnot ja tuleva työ edellyttävät stressinsietokykyä ja hyvää fyysistä kuntoa sekä kykyä tehdä päätöksiä ja toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Ensihoidon osaamisalan aikana perehdyt asiakaslähtöiseen ja vastuulliseen ensihoitotyöhön.

Opinnoissasi painottuvat työn edellyttämä moniammatillinen tiimityöskentely niin sairaalan sisäisessä kuin sairaalan ulkopuolisessakin ensihoidossa. Ammattitaitoosi kuuluu yksilöä kunnioittava, voimavaralähtöinen ja luova toimintatapa. Omaat myös hyvät ohjaus- , tiimi- ja vuorovaikutustaidot.

Opinnoissasi opit

  • ymmärtämään ensihoitotyön taustalla vaikuttavista erilaisista tekijöistä
  • turvallisesti käyttämään ensihoidon välineitä
  • turvallisen lääkehoidon perusteita
  • toimimaan ja hoitamaan potilaita erilaisissa tilanteissa ja harjaannut kohtaamaan kriisissä olevan ihmisen

Osaamisala opinnot koostuvat kontaktiopinnoista, luennoista, opintokäynneistä, simulaatioharjoituksista, erilaisista oppimistehtävistä, sekä työssäoppimisesta.

Työelämään

Lähihoitajien työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset.

Ensihoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja toimii ensihoitopalvelussa ja siihen liittyvässä viranomaisten verkostossa. Hän hoitaa ensihoidon potilasta eri hoitoympäristöissä. Hän käyttää ensihoidon ja terveydenhuollon välineitä ja laitteita. Huolehtii niiden ja ambulanssin päivittäisestä huollosta ja käyttökunnosta ja toteuttaa vastuualueensa mukaisesti potilaan lääkehoitoa. Hän järjestää potilaalle ja hänen läheisilleen psykososiaalista tukea. Hän kuljettaa turvallisesti ambulanssia. Hän työskentelee potilaan hoitoprosessissa alan tietoperustaa hyödyntäen.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm.

  • sairaankuljetuksessa
  • terveyskeskuksen päivystysvastaanotolla
  • akuuttihoidon osastoilla  

 

Koulutuksen tuottama laaja-alainen osaaminen mahdollistaa joustavan siirtymisen alan erilaisiin työtehtäviin.

Lisätiedot

Opintotoimisto puh. 040 341 4348 

Opinto-ohjaaja Marjut Penttinen, puh. 040 341 4439