Valitse ao-oppilaitos
ao_sote-ala_sairaanhoito.jpg

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla työskennellään eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia monipuolisesti ihmisten kasvuun, hoitoon ja huolenpitoon sekä kuntoutumiseen liittyvissä tehtävissä. Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti.

Sosiaalisia taitoja ja tiimioppimista

Työ vaatii tietopuolista, käytännöllistä ja persoonallista otetta työskentelyyn. Sinun tulee olla sosiaalinen, vastuuntuntoinen ja palveluhenkinen. Paineensietokyky vaikeissakin tilanteissa on kullanarvoinen taito

Lähihoitajana voit työskennellä suuntautumisestasi riippuen esim. päivähoidossa, sairaankuljetuksessa, kotihoidossa ja palvelutaloissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa, hammashoitoloissa sekä muissa hoito- ja palveluyksiköissä.

Tiimimäisen opiskelun avulla opit yhteistyötaitoja, ongelmanratkaisutaitoja, organisointitaitoja sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaa. Erilaisten työelämän yhteistyöprojektien kautta laajennat ammattitaitoasi. Opiskelu on tiimioppimista, tekemällä oppimista, kontaktioppimista ja työssäoppimista.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, yhteisistä tutkinnon osista, valinnaisista tutkinnon osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkinnon pakolliset osat

  • Kasvun tukeminen ja ohjaus 
  • Hoito ja huolenpito 
  • Kuntoutumisen tukeminen 

Ammatillisten pakollisten perusopintojen aikana valitset osaamisalan, jossa syvennät osaamistasi. Osaamisalaopinnot voit aloittaa, kun olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä.

Osaamisalat

Voit hakeutua Jämsän ammattiopistoon osaamisalaopintoihin myös, jos olet suorittanut kaikki yhteiset opinnot, ammatilliset perusopinnot ja ammattiosaamisen näytöt jossain muussa oppilaitoksessa. Valitsemme osaamisalalle muualta hakevat, mikäli meille jää vapaita opiskelupaikkoja.

Lisätiedot

Opintotoimisto, puh. 040 341 4348

Opinto-ohjaaja Marjut Penttinen, puh. 040 341 4439

Sosiaali- ja terveysala Tulosta sivu