Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_nuva.jpg

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto | Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen osaamisala

Opinnoissa perehdyt alan erilaisiin toimintaympäristöihin, työtehtäviin ja –muotoihin. Opinnoissa harjoittelet ja rakennat omaa ohjausosaamistasi ja opit käyttämään sitä eri kohderyhmien kanssa toimiessasi.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat oman ammatillisen kasvun rakentaminen ohjausalan ammattilaiseksi ja erilaiset ohjaus- ja käytännön toteutukset. Alalla työskentely vaatii toiminnanohjaustaitoa, hyvää ilmaisukykyä, sosiaalisia taitoja, luovuutta ja yhteistyökykyä, ja näitä harjoitellaan opinnoissa.  

Opinnoissasi opit

 • käyttämään ohjaajuuttasi ja ohjaustaitojasi 
 • ohjaamaan erilaista toimintaa ja kannustamaan ohjattaviasi osallistumaan siihen
 • järjestämään tavoitteellista ja elämyksiä tuottavaa toimintaa eri-ikäisille 
 • toimimaan nuoriso- ja vapaa-aikatyön ammatillisten periaatteiden ja arvopohjan mukaisesti 
 • työskentelemään työryhmien jäsenenä ja toimimaan moniammatillisissa verkostoissa 
 • käyttämään ja soveltamaan alan ohjausmenetelmiä (kulttuuriohjaus, liikunnan ohjaus, luonto- ja elämystoiminta, nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, media- ja verkkko-ohjaus ja teknisten ja käden taitojen ohjaaminen) monipuolisesti  

  

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm.

 • nuoriso- ja vapaa-aika-alan erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten järjestöjen, kuntien, valtion ja yritysten toimipaikoissa 
 • nuorisotalojen, kerhojen ja työpajojen ohjaajana sekä leireillä 
 • lastenkodeissa ja hoito- ja kuntoutuslaitoksissa 
 • vapaa-ajan palveluita ja elämyspalveluita tuottavissa yrityksissä sekä erilaisissa tapahtumissa 
 • järjestöjen tiedotus- ja koulutustehtävissä sekä hallinnollisissa tehtävissä 
 • itsenäisenä ammatinharjoittajana 

 

Yhdessä oppien

Opiskelet tiimeissä yhteistoiminnallisin menetelmin. Oppimistavoissamme korostuvat toiminnallisuus, yhdessä tekeminen ja tekemisen kautta oppiminen. Opit muilta ja jaat osaamistasi muille.

Opinnoissasi teet paljon erilaisia projekteja työelämässä eri-ikäisten asiakkaiden kanssa. Nämä tiimeissä tehdyt projektit ovat oppimista parhaasta päästä.

Opiskelu sisältää erilaisten ohjausharjoitteiden ja projektioppimisen lisäksi myös teoriaopetusta, kirjallisten tuotosten laadintaa sekä esittämistä yksin ja ryhmässä. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajakoulutuksestamme valmistut monipuoliseksi ohjaustoiminnan ammattilaiseksi. 

Amk-opintoja

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon osana voit myös suorittaa Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) yhteisöpedagogin opintoja. Lue juttu opinnoista!

IMG_20170216_110141.jpg

Lisätiedot

Opintotoimisto,
puh. 040 341 4348

Opinto-ohjaaja Marjut Penttinen, puh. 040 341 4439

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus Tulosta sivu