Valitse ao-oppilaitos

ammattiopistot_valma.jpg

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Ammattistartti, valmentava ja kuntouttava opetus, kotitalousopetus sekä maahanmuuttajien valmistava koulutus yhdistyivät vuonna 2015 VALMA-koulutukseksi.

Koulutuksen tavoite

 • antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi
 • vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto
 • oman ammattialan löytäminen
 • edistää opiskelijan tietoisuutta oppisopimuskoulutuksesta
 • mahdollistaa opiskelijan siirtyminen oppisopimuskoulutukseen valmentavan koulutuksen kautta.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu perusopetuksen päättäneille nuorille, joilla ei ole vielä toisen asteen ammatillista tutkintoa.

Opiskelijoiksi voidaan ottaa myös sellaisia nuoria, jotka ovat jo alkuvaiheessa keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen/lukion tai aikuisia, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi.

VALMA-koulutuksen muodostuminen

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp).

Pakollinen koulutuksen osa, 10 osp (osaamispistettä)  

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
  - Opiskelijan itsetuntemus
  - Koulutuksen ja ammattien tuntemus
  - Opiskeluvalmiudet
  - Työelämään, ammatteihin ja oppisopimuskoulutukseen perehtyminen
  - Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja jatkosuunnitelma

 

Valinnaiset koulutuksen osat, valittava yhteensä 50 osp

 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 10 - 30 osp
  - Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  - Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  - Yhteiskunnassa tarvittava osaaminen   
 •  Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen, 10 - 20 osp
 • Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen, 10 - 20 osp
 • Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat tai osa-alueet, 0 -10 osp
 • Vapaasti valittavat koulutuksen osat, 0 - 5 osp

 

Koulutuksen aikana on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja.

Osa saavutetusta osaamisesta luetaan hyväksi toisen asteen jatko-opinnoissa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta.

Koulutus suuntautuu ammatilliseen koulutukseen ja valmentaa opiskelijaa ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen. Joustava siirtymisen tutkintotavoitteiseen koulutukseen on mahdollista missä tahansa vaiheessa koulutusta, jos opiskelijalla on siihen tarvittavat edellytykset ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota koulutuspaikka tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

Myös oppisopimuskoulutukseen valmentautuvalla opiskelijalla on missä tahansa vaiheessa koulutusta mahdollisuus siirtyä oppisopimusmuotoiseen tutkintotavoitteeseen koulutukseen, jos hän löytää sopivan oppisopimuspaikan.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Ari Porki, puh. 040 341 4433

VALMA-opettaja Tellervo Heikkilä, puh. 040 341 5569

Opinto-ohjaaja Marjut Penttinen, puh. 040 341 4439

Jämsän_Opo-online-nuoret.jpg