Valitse ao-oppilaitos

jämsän ammattiopisto_yrittäjän.jpg

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto voidaan suorittaa useasta eri lähtökohdasta. Koulutus sopii erinomaisesti henkilölle, joka suunnittelee aloittavansa yritystoiminnan. Henkilö, joka on toiminut yrittäjänä tai ammatinharjoittajana muutamia vuosia voi koulutuksen aikana tarkentaa liiketoimintasuunnitelmaansa ja kehittää yrittäjätaitojaan.

Valmennuksen tavoitteet ja toteutus

Valmennusohjelman tavoitteena on antaa välineitä yrittäjänä toimimiseen ja yrityksen kehittämiseen. Lähiopetus toteutetaan yleensä päivän jaksoissa noin kerran kuukaudessa. Koulutuspäiviä on yhteensä noin 15 - 17. Valmennukseen liittyy etäopiskelua, joka tukee omaa yrittäjyyttä ja oman yrityksen kehittämistä. Sisällöt on suunniteltu niin, että niitä pystytään joustavasti muokkaamaan vastaamaan osallistujien toiveita.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan tutkintotilaisuudessa. Koulutus voidaan suorittaa joko oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena koulutuksena. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat

 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Yritystoiminnan käynnistäminen

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala

Pakollinen tutkinnon osa

 • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Yritystoiminnan suunnittelun osaamisalalla valitaan seuraavista yksi.
Yritystoiminnan kehittämisen osaamisalalla valitaan seuraavista kaksi.

 • Tuotteistaminen
 • Taloushallinto
 • Myynti ja markkinointi
 • Henkilöstöhallinto
 • Sähköinen liiketoiminta
 • Ulkomaankauppa
 • Tuotannon hallinta
 • Franchising-yrittäminen
 • Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta
Lisätiedot

Vastuukouluttaja Minna Taipale puh. 040 341 4466

Koulutuspäällikkö Sirpa Laakso, puh. 040 341 4392