Valitse ao-oppilaitos
ammattiopistot_vanhustyö.jpg

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyö on ennaltaehkäisevää, hoitavaa ja kuntoa ylläpitävää työtä, jonka tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen ja edistäminen ihmisläheisesti. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suoritettuasi voit työskennellä vanhusten hoidon ja huolenpidon moninaisissa työtehtävissä.

Tule mukaan kehittymään ja kehittämään

Koulutuksesta saat valmiudet tehdä vanhustyön erikoisosaamista vaativia tehtäviä perustason tehtävien lisäksi omalla osaamisalueellasi. Sinulla on mahdollisuus osallistua esim. vanhustyön johtamis- ja koordinointitehtäviin sekä palvelujen suunnitteluun ja arviointiin niin itsenäisesti kuin moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Koulutuksen aikana valmentaudut näyttötutkinnon suorittamiseen hyödyntäen uutta alan tietoutta. Koulutus toteutetaan monimuotoisena, jolloin lähi-, etä- ja itsenäinen opiskelu vuorottelevat. Työssäoppimisella, joka voi toteutua halutessasi myös omassa työssäsi, on oleellinen osa ammattitaidon kehittymisessä.

Tärkeä opiskelusi perusta on henkilökohtainen opiskeluohjelma ja näyttösuunnitelma. Ammattitaitovaatimukset on määritelty sen tasoisiksi, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä työkokemusta, pystyy todennäköisesti suoriututumaan tutkinnosta.

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja neljästä valinnaisesta osasta.

Pakolliset osat

  1. Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen
  2. Asiakaspalveluverkostossa toimiminen
  3. Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen    

Valinnaiset osat

  1. Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen
  2. Muistioireisen ikääntyneen ihmisen hoitaminen
  3. Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä
  4. Kuolevan ihmisen hoitaminen    
Lisätiedot

Vastuukouluttaja Päivi Pesonen, puh. 040 341 4363