Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_välinehuoltaja.jpg

Välinehuoltajan ammattitutkinto

Kiinnostaako sinua vastuullinen, tarkkuutta ja kädentaitoja vaativa terveydenhuoltoalan ammatti?

Välinehuoltajana huolehdit siitä, että tutkimuksissa ja hoidoissa tarvittavat välineet sekä laitteet on huollettu ja että ne täyttävät kunnon, puhtauden, aseptiikan ja laadun osalta asetetut vaatimukset. Välinehuoltopalveluihin kuuluvat myös välineiden tuotanto, hankinta sekä näihin kuuluva jatkuva laadun kehittäminen.

Työ edellyttää hyvää ammatillista osaamista ja itsenäistä päätöksentekotaitoa. Välinehuoltajan työ on monipuolista tiimityöskentelyä.

Tutkinnon osat

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta osasta.

Pakolliset osat

  • välineistön puhdistaminen ja desinfektio sekä puhdistamis- ja desinfektiopalveluiden tuottaminen
  • välineistön kuivaaminen, tarkastaminen, pakkaaminen ja pakkaamispalveluiden tuottaminen
  • välineistön sterilointi ja sterilointipalveluiden tuottaminen    

Valinnainen osa

  • suun terveydenhoidon välineistön puhdistaminen ja desinfektio sekä teroituspalveluiden tuottaminen
  • tutkinnon osa välinehuoltajan erikoisammattitutkinnosta
  • tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
  • tutkinnon osa muusta ammattitutkinnosta
  • tutkinnon osa muusta erikoisammattitutkinnosta

Työelämään

Välinehuoltajana voit työskennellä erilaisissa sosiaali- ja terveysalan hoitoyhteisöissä. Työympäristöjä ovat esim. leikkaus- ja anestesiaosastot, erilaiset laboratoriot, välinehuoltokeskukset, röntgen-, teho-, dialyysi- ja synnytysosastot, poliklinikat, suun terveydenhoidon yksiköt ja lääkärikeskukset. Välinehuoltajana voit työskennellä myös muilla aloilla kuten lääketehtaissa ja elintarvike- ja kemianteollisuudessa.

Lisätiedot

Vastuukouluttaja Satu Juvén, p. 040 341 4474