Valitse ao-oppilaitos
jämsän ammattiopisto_tekniikan erikois.jpg

Tekniikan erikoisammattitutkinto

Monialainen työnjohto- ja esimiesvalmennus

Tavoitteena on kehittää osaamista esimiestehtävissä sekä syventää omaa ammatillista osaamista. Samalla kehitetään yrityksen tai organisaation ja oman vastuualueen toimintaa sekä päivittäisjohtamisen tasolla että pidemmällä tähtäimellä.

Opitaan suunnittelemaan, johtamaan, arvioimaan ja kehittämään oman vastuualueen toimintaa. Kyetään viemään käytäntöön yrityksen tai organisaation strategioita toimintasuunnitelmien ja eri työkalujen kuten tuloskortin avulla.

Kaikille yhteinen tutkinnon osa

  • työnjohtaminen jonka sisältöalueina ovat päivittäisjohtamisen tasolla johtaminen, kannattavuus, asiakkuudet, prosessit ja henkilöstö.

Lisäksi valitaan yksi valinnainen tutkinnon osa seuraavista

  • prosessin- ja projektin johtaminen,
  • henkilöstöjohtaminen
  • asiakaspalvelun johtaminen
  • ammatin harjoittamana toiminen

Valinnainen tutkinnon osa painottuu pidemmän aikavälin tavoitteisiin ja toiminnan johtamiseen. Se sisältää toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin sekä lisäksi kehittämisen, minkä yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan kehittämisprojekti.

Tutkinnon suorittaja voi korvata valinnaisen osan työtehtäviin läheisesti liittyvän erikoisammattitutkinnon suorittamisella.

Opintoja voi erikseen sovittaessa täydentää omaan ammattiin, työtehtävään ja toimialaan sopivalla ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osalla.

Koulutuksen alussa opiskelijoille laaditaan henkilökohtaiseen osaamiseen, tarpeisiin ja työtehtäviin ymv. perustuen suunnitelma opiskeltavista sisällöistä, tutkinnon valinnaisista osista sekä opiskelun ja tutkinnon suorittamisen tarkemmasta aikataulutuksesta

Lisätiedot

Kouluttaja Martti Ranta, puh. 040 341 4438

Koulutuspäällikkö Tuula Rintala-Salminen, puh. 040 341 4311