Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_ensihoito.jpg

Perustason ensihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | perustason ensihoidon osaamisala

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus on käynnistänyt perustason ensihoidon kokeilututkinnon, jonka tavoitteena on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja palvelurakenteen muutoksiin ja muutosten edellyttämiin uusiin osaamistarpeisiin.

Muutokset edellyttävät ensihoidon henkilöstöltä nykyistä syvällisempää ja osin myös monipuolisempaa osaamista sekä sairaalan sisäisissä, että sairaalan ulkopuolisissa ensihoidon tehtävissä.

Opetushallitus on vahvistanut tutkinnon perusteet kesäkuussa 2014. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona tutkinnon osittain. 

Kohderyhmä

Koulutukseen voit hakea, jos olet kiinnostunut ensihoitotyöstä, olet 18 vuotta ja omistat B-luokan ajokortin. Sinulla on harkinnassa mahdollinen alan vaihto tai olet vailla opiskelupaikkaa. Sinulla on rohkeutta tarttua asioihin, osaat tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta. 

Tutkinnon muodostuminen

Pakolliset tutkinnot osat
- Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 
- Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen

 Perustason ensihoidon osaamisala (kokeilu)
- Akuuttihoitotyössä toimiminen
- Ensihoitopalvelussa toimiminen 
 
Valinnaiset tutkinnon osat
- Viranomaisyhteistyössä toimiminen
- Päivystyspolikliininen hoitotyö
- Perioperatiivinen hoitotyö 
- Immobilisaatiohoidon toteuttaminen
- Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
- Haavanhoito jalkojenhoidossa
- Näytteenotto ja asiakaspalvelu
- Vanhusten kotihoito ja huolenpito
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
- Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Jämsän ammattiopistossa voit suorittaa valinnaisista tutkinnon osista viranomaisyhteistyössä toimiminen tai immobilisaatiohoidon toteuttaminen -tutkinnon osat.

Valintaperusteet 

Jos sinulla on suoritettuna esim. aikaisempi ammatillinen tutkinto, opiskelijavalinta tehdään soveltuvuuskoe- ja haastattelujen perusteella. Soveltuvuuskoe on maksullinen, 60 €.

Tarvittaessa järjestetään kielikoe. Opiskelijavalinnassa noudatetaan Jämsän ammattiopiston valintaperusteita.

Terveydentilavaatimukset 

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voidaan ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työssä oppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa (ns. SORA lainsäädäntö).

Hakija on oltava valmis toimittamaan tarvittaessa terveydentilaa koskevat tiedot koulutuksen järjestäjälle. 

Lisätiedot

Kokeilututkinnosta vastaava Anu Järvinen, puh. 040 341 4366

 

 

Jämsän ammattiopisto / Aikuiskoulutus / Tutkintotavoitteiset koulutukset / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja Tulosta sivu