Valitse ao-oppilaitos

jämsän ammattiopisto_aikuisille.jpg

Vanhustyön osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Lähihoitaja

Osaamisalan opinnot voit aloittaa, kun olet suorittanut hyväksyttävästi tutkinnon yhteiset ammatilliset perusopinnot tai jos olet suorittanut lähihoitajatutkinnon aikaisemmin. 

Opinnoissa perehdyt ihmisen vanhenemiseen, vanhusten sairauksiin ja niiden hoitamiseen.

Opiskeluun kuuluu myös vanhuksen kohtaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen erilaisissa hoitoympäristöissä. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat vanhustyön eettiset kysymykset, ikääntyvän oman toimintakyvyn tukeminen ja tarvittavien palvelumuotojen tuntemus.

Opinnoissasi opit

  • suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan ikääntyvän hyvää hoitoa yhdessä muiden ammattiryhmien kanssa ottaen huomioon asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarat
  • käyttämään ja soveltamaan erilaisia osallistavia menetelmiä ikääntyvän elämänlaadun, luovuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
  • suunnitelmaan ja toteuttamaan kuntouttavaa toimintaa ikääntyville

 

Opiskelet tiimeissä yhteistoiminnallisin menetelmin. Syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena.

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, opintokäynneistä, oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm.

  • kotihoidossa
  • vanhustyön kuntoutumisyksiköissä
  • asumispalveluissa ja pienkodeissa
  • palvelukeskuksissa ja päivätoimintakeskuksissa
  • terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja vanhainkodeissa
  • itsenäisenä yrittäjänä
Lisätiedot

Armi Puttonen, puh. 040 341 4436