Valitse ao-oppilaitos

jämsän ammattiopisto_aikuisille.jpg

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Lähihoitaja

Osaamisalan opinnot voit aloittaa, kun olet suorittanut hyväksyttävästi tutkinnon yhteiset ammatilliset perusopinnot tai jos olet suorittanut lähihoitajatutkinnon aikaisemmin.

Opinnoissasi perehdyt sairaanhoidon ja huolenpidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä muiden ammattiryhmien kanssa ottaen huomioon asiakkaan erilaiset tarpeet ja voimavarat. Opit toimimaan hoitotiimin vastuullisena jäsenenä valmistaessasi ja ohjatessasi asiakasta tutkimuksiin tai toimenpiteisiin sekä huolehtimaan niiden jälkeisestä hoidosta. Perehdyt potilaan tai asiakkaan ohjaamiseen ravitsemuksessa, terveissä elintavoissa ja toimintakykyä edistävässä liikunnassa sekä lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen.

Opinnoissasi opit

- ohjaamaan ja neuvomaan asiakkaita itsenäiseen selviytymiseen päivittäisissä toiminnoissa
- tarkkailemaan elintoimintoja ja arvioimaan ja lievittämään kipua
- toteuttamaan hoitotoimenpiteitä, haavanhoitoa ja lääkehoitoa
- ohjaamaan terveelliseen ravitsemukseen ja turvallisuuteen sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen
- hoitamaan eri sairauksia sairastavia potilaita ja neuvomaan heitä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa

Opinnot koostuvat kontaktiopinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Opiskelumuotomme on tiimimäinen opiskelu, jonka avulla syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevassa ammatissasi.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm.

- terveyskeskusten vastaanotoilla tai vuodeosastoilla
- erikoissairaanhoidon osastoilla
- palvelukeskuksissa ja hoitokodeissa

Lisätiedot

Kouluttaja Kaija Hyvönen, puh. 040 341 4337