Valitse ao-oppilaitos

ammattiopistot_lähihoitaja-lasten.jpg

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto  | Lähihoitaja

Osaamisalan opinnot voit aloittaa, kun olet suorittanut hyväksyttävästi tutkinnon yhteiset ammatilliset perusopinnot tai jos olet suorittanut lähihoitajatutkinnon aikaisemmin.

Opinnoissa perehdyt eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen. Opiskeluun kuuluu myös sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien (mm. vammaisten) lasten ja nuorten hoito, kasvatus ja kuntoutus.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat lasten ja nuorten yksilö- ja ryhmäohjaus sekä perheen ja muun kasvuympäristön merkityksen ymmärtäminen. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti yhteistoiminnallisin menetelmin. Työssäoppiminen toteutuu erilaisissa kasvatuksen ja opetuksen toimintaympäristöissä kuten varhaiskasvatuksessa (päivähoito) ja kouluissa. 
 

Opinnoissasi opit

  • suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveiden, sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta
  • havainnoimaan lasten ja nuorten tarpeita ja ottamaan huomioon lapsen ja nuoren kehityksen vaiheen ja kasvuympäristön
  • tekemään yhteistyötä työyhteisön ja perheiden kanssa kasvatuskumppanuuden periaatteita noudattaen
  • tunnistamaan lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä uhkatekijöitä ja toiminaan lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden ja virallisten ohjeiden mukaan
  • ohjaamaan yksittäisiä lapsia ja nuoria sekä erilaisia lasten ja nuorten ryhmiä
  • käyttämään ohjauksessa muun muassa vuorovaikutuksen, leikin, liikkumisen ja luovan toiminnan tarjoamia mahdollisuuksia 

 
Osaamisohjelmaopinnot koostuvat kontaktiopinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta (17 ov). Opiskelumuotomme on tiimimäinen opiskelu, jonka avulla syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena.

Työtehtäviä

Lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautuneet lähihoitajat voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa (päiväkodit, perhepäivähoito), esiopetuksessa ja koulussa, lastensuojelun yksikössä, perhetyössä tai sairaalan lasten tai nuorten osastolla.

Lisätiedot

Kouluttaja Elina Saarinen, puh.  040 341 4449