Valitse ao-oppilaitos

jämsän ammattiopisto_aikuisille.jpg

Kuntoutuksen osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Lähihoitaja

Osaamisalan opinnot voit aloittaa, kun olet suorittanut hyväksyttävästi tutkinnon yhteiset ammatilliset perusopinnot tai jos olet suorittanut lähihoitajatutkinnon aikaisemmin. 

Koulutusohjelman opinnot koostuvat kontaktiopinnoista, luennoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Opiskelumuotomme on tiimimäinen opiskelu, jonka avulla syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevassa ammatissasi. Opinnoissasi perehdyt asiakkaan sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn arviointiin, tukemiseen ja kuntoutuksen menetelmiin. Opinnoissa painottuvat kuntouttava työote ja päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen.

Opinnoissasi opit

 • hankkimaan tietoa asiakkaan toimintakyvystä ja arvioimaan sitä
 • suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaan kuntoutusta moniammatillisessa yhteistyössä
 • käyttämään apuvälineitä turvallisesti
 • ohjaamaan ja neuvomaan asiakasta ja hänen omaisiaan kuntoutuspalveluiden käytössä

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm:

 • asiakkaan kotiympäristössä ja kotihoidon työpaikoissa
 • päiväsairaaloissa, välimuotoisen asumisen työpaikoilla sekä toiminta- ja työkeskuksissa
 • työpajoissa, palvelukeskuksissa ja kolmannen sektorin erilaisilla työpaikoilla
 • terveyskeskusten vuodeosastoilla, kuntoutumislaitoksissa ja kylpylöissä
 • henkilökohtaisena avustajana tai ryhmäavustajana työpaikoilla

 

Koulutuksen tuottama laaja-alainen osaaminen mahdollistaa joustavan siirtymisen alan erilaisiin työtehtäviin.

Tyypillisiä jatko-opintoja

 • hierojan ammatti- ja erikoisammattitutkinto kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • fysioterapeutti (AMK)

 

Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset.

Lisätiedot
Marko Kulppi puh. 040 341 4375