Valitse ao-oppilaitos

Jämsän-ammattiopisto_Jalkojenhoito.jpg

Jalkojenhoidon osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Lähihoitaja

Opinnoissa perehdyt yrittäjyyteen, jalkaterveyttä edistäviin menetelmiin, jalkaongelmien varhaiseen toteamiseen ja hoitoon sekä yhteistyöhön muiden jalkojenhoidon asiantuntijoiden kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat jalkasairauksien ehkäisy, jalkojen kynsi- ja iho-ongelmien hoitotyö sekä perussairaudet ja niiden vaikutus jalkojen hyvinvointiin.

Opinnot toteutetaan tiimivalmennuksena ja toimimalla osuuskunnassa. Keskeistä opinnoissa on käytännön työn kautta yhdessä oppiminen ja tiedon kartuttaminen silloin kun sitä oikeasti tarvitsee. Opintoihin kuuluu tiimissä yhdessä opiskelua, oppimistehtäviä, työpaikoilla tehtäviä osuuskuntaprojekteja, työssä oppimista sekä opintokäyntejä. Tiimissä opiskelemalla syvennät yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä vastuullista toimintaasi tulevana ammattilaisena ja yrittäjänä.

Opinnot vaativat sitoutumista yhdessä opiskeluun ja kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan, koska valmennus ei sisällä perinteistä luokkaopetusta. Sinun ei kuitenkaan tarvitse oppia yksin, koska käytössäsi on tiimivalmentajan ja koko tiimin tuki.

Työssä oppiminen toteutuu osuuskuntatoiminnassa, oppilaitoksen korkeatasoisessa hoitolassa ja palveluautossa sekä hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen työyhteisöissä.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia jalkojenhoidon yrittäjänä, terveyskeskuksessa, sairaalassa ja vanhustyön yksiköissä tai kuntoutuskeskuksessa ja kylpylässä.

Tavoitteena on oppia
 

  • ohjaamaan asiakasta jalkojen omahoidossa ja liikeharjoituksissa
  • toteuttamaan terveyskasvatustapahtumia
  • tekemään jalkojenhoidon suunnitelman sekä toteuttamaan ja arvioimaan sitä
  • tutkimaan kengät, alaraajojen linjaukset sekä nivelten ja pehmytkudosten tilan
  • ennaltaehkäisemään ja hoitamaan kovettumat, känsät, pitkät, paksut ja
    sisään kasvaneet kynnet
  • hoitamaan pitkäaikaissairaan, esim. diabeetikon, jalat ja lähettämään hänet
    tarvittaessa jatkohoitoon

 

Kustannukset opiskelijalle

Opiskelukirjallisuuden ja mahdolliset työasut opiskelija kustantaa itse.

Aikataulu


Koulutukseen on jatkuva haku, hakemuksesi saavuttua sinuun ollaan yhteydessä, kutsutaan haastatteluun ja sovitaan koulutuksen aloitusajankohdasta.

Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset


Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työssä oppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa (ns. SORA-lainsäädäntö). Hakija on valmis toimittamaan tarvittaessa terveydentilaa koskevat tiedot koulutuksen järjestäjälle.Lisätiedot

Opettaja Riikka Hautaniemi, puh. 040 341 4430