Valitse ao-oppilaitos

ao-ensihoito-jämsä.jpg

Ensihoidon osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto |  Lähihoitaja

Osaamisalan opinnot voit aloittaa,  kun olet suorittanut hyväksyttävästi tutkinnon yhteiset ammatilliset perusopinnot tai jos olet suorittanut lähihoitajatutkinnon aikaisemmin.

Ensihoidon osaamisalaopinnot ja tuleva työ edellyttävät stressinsietokykyä ja hyvää fyysistä kuntoa sekä kykyä tehdä päätöksiä ja toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Ennen osaamisohjelmaopintojen alkua tulee olla suoritettuna kaikki ammatillisten opintojen kaikille pakolliset tutkinnon osat. Pääsyedellytyksenä osaamisalan opintoihin on B-ajokortti.

Ensihoidon osaamisalan aikana perehdyt asiakaslähtöiseen ja vastuulliseen ensihoitotyöhön. Opinnoissasi painottuvat työn edellyttämä moniammatillinen tiimityöskentely ja sairaankuljetusajoneuvon sekä ensihoidon lääkintälaitteiden tuntemus. Perehdyt pelastusorganisaatioon ja suuronnettomuuksien aiheuttamien tilanteiden hoitoon sekä kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen. Ammattitaitoosi kuuluu yksilöä kunnioittava, voimavaralähtöinen ja luova toimintatapa. Omaat myös hyvät ohjaus- , tiimi- ja vuorovaikutustaidot.

Opinnot koostuvat kontaktiopinnoista, luennoista, opintokäynneistä, simulaatioharjoituksista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta.

Ensihoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja toimii ensihoitopalvelussa ja siihen liittyvässä viranomaisten verkostossa. Hän hoitaa ensihoidon potilasta eri hoitoympäristöissä. Hän käyttää ensihoidon ja terveydenhuollon välineitä ja laitteita. Huolehtii niiden ja ambulanssin päivittäisestä huollosta ja käyttökunnosta ja toteuttaa vastuualueensa mukaisesti potilaan lääkehoitoa. Hän järjestää potilaalle ja hänen läheisilleen psykososiaalista tukea. Hän kuljettaa turvallisesti ambulanssia. Hän työskentelee potilaan hoitoprosessissa alan tietoperustaa hyödyntäen.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm.

  • sairaankuljetuksessa
  • terveyskeskuksen päivystysvastaanotolla
  • akuuttihoidon osastoilla

 

Koulutuksen tuottama laaja-alainen osaaminen mahdollistaa joustavan siirtymisen alan erilaisiin työtehtäviin.

Lisätiedot

Osaamisalavastaava
Anu Järvinen, p. 040 341 4366.