Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_Puunkorjuu.jpg

Puunkorjuun erikoisammattitutkinto

Kehitä osaamistasi metsäalalla!

Puunkorjuun erikoisammattitutkinto on työelämälähtöinen tutkinto, jonka avulla on mahdollista hankkia puunkorjuun operatiivisen suunnittelun ja ohjauksen työtehtävässä edellytetty osaaminen. Tutkintorakenne ja koulutuksen käytännön toteutus palvelevat työelämää ja tarjoaa tutkinnon suorittajalle joustavan mahdollisuuden kehittää ja syventää omaa ammattitaitoaan.

Puunkorjuun erikoisammattitutkinto on hyvin soveltuva lisäkoulutus metsäalan tai logistiikan korkeakoulutuksen omaavalle henkilölle, joka on kiinnostunut puunkorjuun operatiivisen suunnittelun ja ohjauksen työtehtävistä. Puunkorjuun erikoisammattitutkinto tarjoaa myös kokeneille metsäkoneenkuljettajille hyvän mahdollisuuden edelleen kehittää omaa osaamistaan ja urakehitystään.

Lisätiedot

Opettaja Pentti Partala, puh. 040 341 4424

Koulutuspäällikkö Jarmo Nikkanen, puh. 040 341 4416