Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_perhepäivähoitaja.jpg

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneen työ on osa sosiaali- ja terveysalan julkista tai yksityistä ammattitoimintaa. Työ on vastuullista lasten varhaiskasvatusta, jota tehdään itsenäisesti lasten hoitoa ohjaavan tiimin jäsenenä ja yhdessä lapsen, perheen, vanhempien ja huoltajien kanssa.

Perhepäivähoitajan tutkinnon suorittanut työskentelee kodissa, päivittäisen kotihoidon ja kasvatuksen korvaavissa tukiympäristöissä yhteistyössä perhepäivähoidon ohjaajan kanssa. Toimintaympäristö laajenee lasten hoidon ja kasvatuksen lähiyhteisöjen kanssa tehtäväksi yhteistyöksi.

Perhepäivähoitaja tekee yhteistyötä lapsen toimintaan liittyvien muiden toimijoiden kanssa esim. kerhot, esiopetus, lastenneuvolat, sosiaalityö ja erityisopetus. Koulutuksen suunnittelussa on otettu huomioon paikallinen perhepäivähoidon asiantuntemus.

Sisältö

Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnonosasta. Tutkinnon osia voi suorittaa myös erillisinä.

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa
Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa
Lapsen terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen
Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen 

Valinnaiset tutkinnon osat 

Toiminta monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa
Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
Yrittäjänä toimiminen

Lisätiedot

Aikuiskoulutussuunnittelija Armi Puttonen, puh. 040 341 4436

Koulutuspäällikkö Tuula Rintala-Salminen, puh. 040 341 4311