Valitse ao-oppilaitos
ao-jämsä-metsä-web-4810.jpg

Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

Ammattitaitoinen metsäkoneenkuljettaja tuntee metsänhoidon vaatimukset, hallitsee metsäkoneen ajamisen ja käytännön tekniikan. Hän osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti, on huolellinen sekä omatoiminen.

Ammattitutkinnon suorittanut voi toimia koneellisen puunkorjuun ja metsänhoidon työntekijänä tai yrittäjänä. Työpaikkoja tarjoavat yksityiset metsäkonealan yrittäjät tai metsänomistajat puutavaran valmistukseen ja kuljetukseen, metsänhoitoon tai koneelliseen metsänparannukseen liittyvissä tehtävissä.

Kokemusta kartuttaneille

Koulutuksen aikana opiskellaan nykyaikaisten metsäkoneiden tekniikkaan, huoltoon ja niillä työskentelyyn liittyvät asiat siinä laajuudessa, että koulutetuilla on perusvalmiudet toimia metsäkonealalla kuljettajina. Koulutuksen pääpaino on nykyaikaisen puunkorjuukaluston käytön opiskelussa. Opettajina käytetään metsäoppilaitoksen kokeneita opettajia sekä muita alan parhaita osaajia.

Koulutukseen valittavilta edellytetään kone- ja metsäalan työkokemusta ja muuta soveltuvaa alan ammatillista koulutusta. Koulutus soveltuu erinomaisesti metsä- tai konealan kokemusta omaaville ammatikseen ajaville kuljettajille, joilta puuttuu metsäalan perustutkinto tai metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto.

Ammattitutkintotodistus

Tutkintotilaisuuden läpäisseet saavat ammattitutkintotodistuksen, mikä on tae menestymisestä käytännön työelämässä. Ammattitutkinto muodostuu seuraavista tehtäväkokonaisuuksista ja ammattitaitovaatimuksista:

  • Talousmetsien käsittely
  • Hakkuukoneella työskentely
  • Kuormatraktorilla työskentely
  • Energiapuun korjuukoneella työskentely
Lisätiedot

Aikuiskoulutussuunnittelija
Markus Seppänen, puh. 040 341 4457

Koulutuspäällikkö Jarmo Nikkanen, puh. 040 341 4416