Valitse ao-oppilaitos
ao-jämsä-metsä-web-4976.jpg

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Metsäalan perustutkinto | Metsätalouden osaamisala

Opiskele metsäalan moniosaajaksi! Monipuolisuutta metsänhoito- ja puunkorjuutöihin!

Metsätalouden koulutusohjelman suorittanut metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä sekä metsäluonnonhoitoon liittyviä töitä.

Metsätalouden ammattilaiseksi

Metsänhoitoon ja puunkorjuuseen erikoistunut metsätalouden ammattilainen osaa uudistaa metsää manuaalisesti kylvämällä ja istuttamalla. Hän osaa määrittää taimikoiden ja kasvatusmetsien harvennustarpeet metsäsuunnitelman avulla. Lisäksi hän osaa raivata, perata ja harventaa puustoa metsänhoito-ohjeiden mukaisesti. Hän osaa käsitellä myös taajama-alueiden erikoispuita sekä mitata puutavaraa. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa käyttää metsäalan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja viljelymateriaaleja.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon osat

  • Metsien hoito ja puunkorjuu
  • Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut
  • Metsänhoitotyöt
  • Erikoispuiden kaato- ja hoitopalvelut
  • Metsäenergian hankinta
Lisätiedot

Opettaja Markus Seppänen, puh. 040 341 4457

Koulutuspäällikkö Jarmo Nikkanen, puh. 040 341 4416