Valitse ao-oppilaitos
ao-jämsä-metsä-web-4544.jpg
Metsäkoneenkuljettaja

Metsäalan perustutkinto | Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Jämsän ammattiopisto järjestää aikuiskoulutuksena metsäkoneiden kuljettajakoulutuksen. Kone- ja metsäalan työkokemus tai soveltuvan alan koulutus katsotaan eduksi opiskelijavalinnassa. Tavoitteena on metsäalan perustutkinnon (metsäkoneenkuljettaja) suorittaminen näyttötutkintona.

Koulutuksessa pääpaino on noin kolme kuukautta kestävässä koneellisessa puunkorjuussa ammattiopiston metsätyömailla, jonka jälkeen opiskelijat siirtyvät viideksi kuukaudeksi työssäoppimisjaksolle metsäkoneyrityksiin. Opiskelijalla on mahdollisuus erikoistua harvesterin tai kuormatraktorin lisäksi myös energiapuun korjuukoneisiin. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa C-ajokortti sekä kuljetusalan perustason ammattipätevyys.

Ammattitaitoinen metsäkoneenkuljettaja tuntee metsänhoidon vaatimukset, hallitsee metsäkoneen ajamisen ja käytännön tekniikan. Hän osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti, ja on huolellinen sekä omatoiminen.

Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen suorittanut voi toimia koneellisen puunkorjuun ja metsänhoidon työntekijänä tai yrittäjänä. Työpaikkoja tarjoavat yksityiset metsäkonealan yrittäjät tai metsänomistajat puutavaran valmistukseen ja kuljetukseen, metsänhoitoon tai koneelliseen metsänparannukseen liittyvissä tehtävissä.

Koulutuksen aikana opiskellaan nykyaikaisten metsäkoneiden tekniikkaan, huoltoon ja niillä työskentelyyn liittyvät asiat siinä laajuudessa, että koulutetuilla on perusvalmiudet toimia metsäkonealalla kuljettajina. Koulutuksen pääpaino on nykyaikaisen puunkorjuukaluston käytön opiskelussa. Opettajina käytetään metsäalan kokeneita opettajia sekä muita alan parhaita osaajia.

Tutkinnon osat

 • Metsien hoito ja puunkorjuu
 • Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito
 • Koneellinen puutavaran valmistus
 • Puutavaran lähikuljetus        
 • Metsäkoneen käyttö
 • Energiapuun korjuukoneen käyttö
 • Koneellinen puunkorjuu   
Lisätiedot

  Opettaja Markus Seppänen, puh. 040 341 4457

  Koulutuspäällikkö Jarmo Nikkanen, puh. 040 341 4416