Valitse ao-oppilaitos

Jämsän-ammattiopisto_nuva2.jpg

Liikunnan ammattitutkinto

Onko liikunta lähellä sydäntäsi?

Liikunta-alan työskentelykenttä on laaja ja tarve liikunnan ammattilaisista on voimakkaasti kasvava. Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneet työskentelevät erilaisissa liikunnan ohjaus- ja suunnittelutehtävissä liikunta ja vapaa-ajan organisaatioissa, yrityksissä, projekteissa sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja siihen sisältyy lähiopetusta (myös iltaopiskelua arkipäivinä), etä- ja itsenäistä opiskelua sekä työelämälähtöisiä projektiopintoja. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja tutkintotilaisuuksiin voi osallistua myös ilman valmistavaa koulutusta.

Koulutus on suunnattu urheiluseuroissa tai järjestöissä, liikunta ja vapaa-aika-alalla, sosiaali- ja terveysalalla toimiville sekä alan töitä tehneille.

Koulutus soveltuu myös alan vaihtajille. Tärkeintä on oma kiinnostus ja suuntautuneisuus alaa kohtaan. Liikunta-alan työpaikka tai ohjauskokemus katsotaan eduksi hakijalle.

Tutkinnon osat

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Liikunnan ammattilaisena toimiminen
  • Liikkumaan ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Yksilöllinen liikunnanohjaus
  • Liikuntayrittäjänä toimiminen
  • Liikuntataitojen ohjaaminen
  • Liikunta- ja ohjelmapalveluiden ohjaajana toimiminen
  • Liikuntajärjestössä toimiminen
  • Liikunnan tuotteistaminen

(Valinnaisten tutkinnonosien osalta valmistava koulutus toteutuu opiskelijavalintojen mukaan.)

Yhteistyökumppanimme Eerikkilän urheiluopisto ottaa vastaan tutkintosuoritukset.

Kustannukset

Koulutusmaksu 450 €. Lisäksi tutkintomaksu 58 €.

Lisätiedot

Opettaja Nina Mäki, puh. 040 341 4405