Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_lasten ja nuorten erityisohjaaja.jpg

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Tutkinto on tarkoitettu kasvatus- tai sosiaalialalla tai nuoriso- ja vapaa-aikatyössä toimiville, jotka haluavat hankkia lisävalmiuksia lasten ja nuorten erityisohjaukseen. Tutkinto antaa lisäpätevyyttä työtehtäviin mm.

 • erityisnuorisotyössä
 • lastensuojelutyössä
 • nuorten työpajoissa ja toimintakeskuksissa
 • lasten päivähoidossa
 • kouluissa (aamu- ja iltapäivätoiminta)
 • seurakuntien lapsityössä
 • perhetyössä
 • kansalais- ja järjestötoiminnassa
 • monikulttuurisessa työssä (esim. maahanmuuttajien vastaanottoyksiköissä)

Tutkinnon suorittaminen

Tutkintoon valmistava koulutus on monimuoto-opiskelua: lähiopetusta, välitehtäviä, oman työn kehittämistä ja työssäoppimista. Tutkinnonsuorittajien kanssa tehdään henkilökohtaiset oppimis- ja näyttösuunnitelmat ja he saavat henkilökohtaista ohjausta tutkinnon suorittamiseen.

Tutkinnon voi tulla suorittamaan myös ilman valmistavaa koulutusta suoraan työelämästä. Tällöin osaaminen tunnistetaan henkilökohtaisissa keskusteluissa käyttäen apuna osaamiskartoituksia, aikaisempia tutkinto- ja työtodistuksia ja harrastuneisuudesta kertovia todistuksia ja lausuntoja.

Pääsyvaatimuksena ovat soveltuva alan tutkinto tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä syventäviä opintoja ja noin kahden vuoden työkokemus lasten tai nuorten parissa työskentelystä. Käytännön tehtävissä ja työssäoppimisessa vaadittava riitävä fyysinen ja psyykkinen terveys (mitä esim. opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset edellyttävät).

Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintosuorituksilla aidoissa toimintaympäristöissä tutkinnon osa kerrallaan.

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa
 • Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen
 • Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
 • Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
 • Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
 • Yrittäjänä toimiminen
Lisätietoja

Vastuukouluttaja Pia Luukkonen, puh. 040 341 4402

Jämsän ammattiopisto / Aikuiskoulutus / Tutkintotavoitteiset koulutukset / Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Tulosta sivu