Valitse ao-oppilaitos
ao_jämsä_lähiesimiestyö.jpg

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan vetäjille, päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville tai esimiestehtäviin hakeutuville henkilöille.

 Koulutuksessa kehität osaamistasi esimiestyöstä ja verkostoidut eri alojen esimiesten kanssa.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä kehittää työryhmänsä toimintaa. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä.

Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona ja opinnot voi tehdä joustavasti työn ohella. Valmistava koulutus kestää noin 1,5 vuotta ja se sisältää 10–12 lähiopetuspäivää ja ohjattua etäopiskelua. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos riittävä osaaminen on jo olemassa.

Tutkinnon suorittaminen tapahtuu esimiestyössä toimien. Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella on myös mahdollista

Sisältö

Kaikille pakollinen tutkinnon osa
• lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi

• asiakassuhteiden hoito
• toiminnan kannattavuus
• henkilöstötyö
• kehittämissuunnitelma

Myös yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista.

Lisätiedot
Satu Juvén puh. 040 341 4474

Aikuiskoulutuspäällikkö Tuula Rintala-Salminen puh. 040 341 4311