Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_aikuiskoulutus.jpg

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Tutkinto on uusi tutkinto, jossa yhdistyvät entiset koulunkäyntiavustajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinnot. Tavoitteena on laajentaa työnkuvaa. Tutkinnon suorittanut osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatukseen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen.

Työ pohjautuu ihmisen kehityksen kokonaisvaltaiseen tuntemiseen ja työtä ohjaavat kasvatukselliset tavoitteet. Työ vaatii havainnointikykyä, tilanteiden arviointikykyä sekä harkintaan perustuvaa ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa.

Tutkinnon osat

Tutkinto koostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta

 • Ammatissa toimiminen
 • Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
 • Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
 • Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Vapaasti valittava tutkinnon osa

 • Yrittäjyys

Työelämään

Tutkinnon suorittaneen työympäristöjä voivat olla 

 • lasten päivähoito
 • esiopetus
 • perusopetuksen erilaiset oppilasryhmät
 • koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
 • eri-ikäisten vapaa-ajan toiminta
 • toisen asteen koulutuksessa esimerkiksi vammaisten opiskelijoiden ohjaus, maahanmuuttajien koulutus, ammatilliset tutkinnot, lukiokoulutus

 

Tutkinnon suorittanut voi toimia myös eri-ikäisten henkilökohtaisena avustajana avustettavan tarpeiden mukaan opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan tai kotiin liittyvissä tehtävissä.

Lisätiedot

Vastuukouluttaja Päivi Pesonen puh. 040 341 4363

Jämsän ammattiopisto / Aikuiskoulutus / Tutkintotavoitteiset koulutukset / Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Tulosta sivu